חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נוער בסיכון והדרה
  Youth At Risk & Socially Excluded  
0769-7093-01
חינוך
סמ'  ב'1400-1600328 שרתשיעור ות גב' לרר כנפו אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מורים נדרשים כיום להתמודד עם תלמידים בסיכון לנשירה אשר התנהגותם מאופיינת בריבוי היעדרויות, הישגים לימודיים נמוכים, בעיות התנהגות, בעיות חברתיות ותחושת ניכור כלפי בית הספר. התנהלות זו מביאה לנשירה סמויה ולדחיקתם של התלמידים לשולי החברה.
 
הקורס יעסוק בהקניית ידע וכלים ומיומנויות אשר יסייעו למורים למנוע את ההדרה ולאפשר לכל תלמיד לחוש שייך לקבוצה ובעל ערך.
 
Course description
Teachers are required to deal with youth at risk of dropping out. Their behavior is characterized by multiple absence, low educational achievements, behavioral problems, social problems and alienation toward the school. Students are dropping out of society due to this conduct.
 
The course will deal with the knowledge, skills and tools that will help teachers eliminate the marginalization of students and empower their self-esteem.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת