חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינריון בחינוך: אוריינות מחקרית בחינוך
  Seminar in Education: Educational Research Literacy  
0769-3005-06
חינוך
סמ'  א'1200-1400111 כיתות דן דודסמינר ד"ר בלסבלג נילי
סמ'  ב'1200-1400111 כיתות דן דודסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אחת ממטרות ההכשרה להוראה היא פיתוח אוריינות מחקריות ביקורתיות ורפלקטיביות, שתאפשר למורים לעתיד להתעדכן במחקרים בתחומם ולחקור את סביבת עבודתם. הסמינריון משלב בין, חשיפה והיכרות עם חוקרים בתחומי החינוך השונים לבין היכרות והתנסות עם עיקרי המחקר החינוכי בדגש על מחקר הפעולה על כל שלביו. המפגש עם חוקרים שונים במהלך השנה ימחיש את השפה המחקרית ואת היישומים השונים שלה בתחומי חינוך מגוונים, ואת חיבור בין המחקר לבין השדה החינוכי כמצע לדיון משותף בין פרחי ההוראה לבין התיאוריות החינוכיות. במקביל, יעסוק הסמינריון בהקניית בסיס מתודולוגי ראשוני לצורך למידה והיכרות עם תפקידו של המורה כחוקר וכמייצר ידע בעל ערך ומשמעות לקידום תהליכי הוראה ולמידה בכיתתו. הסוגה המחקרית המרכזית שתידון ובה יתנסו הסטודנטים היא מחקר הפעולה. מחקר פעולה מאפשר התנסות בתהליך מעגלי של הוראה, הערכה ותכנון, שילוב בין תיאוריה ויישום והתבוננות במעשה ההוראה. בקורס יחשפו הסטודנטים לדוגמאות של מחקרי פעולה ויתנסו בכל שלבי המחקר כחלק מההתנסות הבית-ספרית: איתור סוגיות הדורשות בדיקה וסקירתן בספרות המקצועית, התמקדות בנושא שייחקר כולל התייחסות לגישות מחקריות כמותיות ואיכותניות ולסוגיות אתיות, תכנון מהלך המחקר, איסוף וניתוח נתונים, דיון והמלצות לפעולה בעקבות המסקנות העולות מהמחקר. ההוראה תתבצע במליאה ובהנחיה קבוצתית על פי תחום העניין שיבחרו הסטודנטים לבדוק.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת