חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אילתור ויצירתיות בחינוך
  Improvisation & Creativity in Teaching  
0769-2094-01
חינוך
סמ'  ב'1600-1800004 שרתשיעור ות ד"ר שם טוב נפתלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מציג את מודל ההוראה המאלתרת הבנוי על יצירתיות, אימפרוביזציה תיאטרונית ומושגים תיאורטיים מתחום חקר החינוך.
 
Course description
The course presents the model of improvisational teaching, which is based on creativity, theatrical improvisation and theoretical concepts from the domain of education research.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת