חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפט וחינוך
   
0769-2052-01
חינוך
סמ'  ב'1400-1600307 שרתשיעור גב' כפרי יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם אפשר לתבוע ממורים פיצוי או להעמידם לדין בגין תאונות שאירעו לתלמידים בטיולים? האם מורים חייבים להתערב באירועי אלימות בין תלמידים? האם בכלל מותר למורים לגעת בתלמידים? האם מורים אחראים להתנהגות אלימה של תלמידים ברשתות החברתיות? האם התקנת מצלמות בבית הספר שומרת על הזכות לפרטיות? על מה חלה החובה לדווח למשטרה? האם בית הספר מחויב למנוע הטרדה מינית בין תלמידים? על מה מותר לגבות מן ההורים כסף בבית הספר בחינוך החינם? מהי אפליה בחינוך ומהו מיון מותר? שאלות כגון אלו יעמדו במרכז הקורס, שמטרתו היא להציע איזון בין השיקול המשפטי בעבודת המורה אל מול שאר השיקולים המדריכים אותו בעבודה החינוכית.

Course description

Are teachers liable for damages caused to students on school's extra-curricular activities? Should teachers intervene in juvenile violence? May teachers be physically involved with students at any circumstances? Are they responsible in any way to cyber bullying? Do CCTV systems in schools align with the right for privacy? What should be reported to the police? Is school responsible to prevent sexual harassment among students?  What can school charge tuition for, under free education principle? What differs discrimination from legitimate assortment? These questions and many more are at the heart of this course, which purpose is to offer a balanced perspective about the weight of the legal aspect among the other arguments in educational discretion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת