חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדיניות חינוך ורווחה
  Educational & Welfare Policy  
0769-2044-01
חינוך
סמ'  ב'1200-1400307 שרתשיעור ות ד"ר מארק נילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מציג את התהליכים הכלכליים-חברתיים העיקריים שהתרחשו בישראל בעשורים האחרונים, תוך הדגשת ההשלכות של התפתחויות אלה על מערכת החינוך, על איכות ההון האנושי, על אי השוויון הכלכלי, על העוני ועל מבנה שוק העבודה. נושאים אלה יידונו על רקע השינויים המבניים שחלו במשק הישראלי ובמיוחד השפעת תהליכים גלובליים על כלכלת ישראל. נושא מרכזי המצוי ברקע הדברים ויידון בהרחבה הוא הקשר בין מדיניות כלכלית-חברתית לבין מדיניות החינוך.
הקורס מבקש להעניק למי שאינם כלכלנים, כלים שיעשירו את הידע שלהם, יקלו על הבנת המגמות בתחום זה ויאפשרו נגישות רבה יותר לנתונים, לרעיונות, לתהליכים ולמידע בתחום כלכלה והחברה.
Course description
This course gives the students the necessary theoretical and empirical background which will enable them to teach Economics in High School. The students will analyze the structure and the results of economic policy in Israel over time. The main topics: Market Failure, Globalization, Income Inequality, poverty, Investment in Human Capital and the impact of Government policy in these areas.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת