חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הערכת הישגים-מושגי יסוד במדידה והערכת הלומד
  Basic Terminology in the Learner'S Assessment  
0769-1007-03
חינוך
סמ'  ב' שיעור ות ד"ר לוי ורד עדי
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת