חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הוראת המדעים - רמה קוגניטיבית והאצתה
  Science Education-Cognitive Levels & Cognitive Acceleration  
0757-4346
חינוך
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400332 שרתשיעור ות בשארה ויסאם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה תעמוד בבסיס הקורס. נעסוק במאפייני החשיבה הקוגניטיבית בכל שלב ונבין כיצד רמות ספציפיות עלולות להגביל את יכולתו של התלמיד ואת הישגיו הלימודיים בהוראת המדעים. נלמד על גישה אשר מאיצה את הרמה הקוגניטיבית ונתנסה בה. נדון בהישגיה של גישה זו ובדרכים ליישמה בפועל במסגרת הוראת המדעים בבית הספר על סמך מחקרים שנערכו בארץ ובעולם. נדון גם בהשפעת החשיבה האינטואיטיבית בהקשר להוראת המדעים ולרמות קוגניטיביות שונות.
 
Course description
Piaget’s theory of cognitive development is the basis of this course, focusing on the reason why certain stages might limit students’ achievements in science education. During the course we will discuss and practice a method aimed at accelerating cognitive development. We will analyze studies showing the importance of such method, based on research performed worldwide and in Israel. Furthermore, intuitive thinking and its relation to science education and cognitive levels will be discussed.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת