חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היבטים טכנולוגיים בהוראת גיאומטריה
  technological aspects in teaching geometry                                                           
0757-4007
חינוך
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000001שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר ברקאי רות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במסגרת הקורס ייבחן היבטים טכנולוגיים ושימוש המחשב למימוש מטרות הוראת הגיאומטריה בבית ספר על יסודי. יודגמו וינותחו יישומים שונים של המחשב. יעוצבו עקרונות פעילויות, בנושאים גיאומטריים שונים המשלבים את המחשב בתהליך ההוראה והלמידה במתמטיקה.
 
Course description
This course examines technological aspects and the computer’s technological potential for implementing to teaching geometry in secondary schools. Various mathematical computer applications will be demonstrated and analyzed in this course. Principles, for different mathematical activities which are integrated with the computer will be designed during the process of teaching and learning mathematics.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת