חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל
  Applied Anthropology in the Reality of Immigration and Refugeeism Between Africa                     
0693-2016-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200317גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר תלמי - כהן רוית
סמ'  ב'1000-1200317גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד לסטודנטים בעלי אוריינטציה אקטיביסטית המעוניינים לשלב בין תיאוריות בנושא הגירה ובין יישומן בשטח בסוגיות של הגירה, הגירת עבודה ומבקשי מקלט מיבשת אפריקה לישראל. במהלך הקורס נתמקד בהיבטים אנתרופולוגיים, סוציולוגיים, פוליטיים, כלכליים ויישומיים של תופעת ההגירה והפליטות בתוך יבשת אפריקה וממנה לישראל, ובעיקר במפגש שבין מהגרים, ארגונים, אוכלוסייה מקומית ומדיניות הגירה.

קורס זה בנוי "כקורס משלב עשייה". הקורס כולל עבודת שדה מחקרית בארגונים מהתחום בהיקף של 40 שעות, הפעילות בארגונים תאפשר היכרות אישית ומעמיקה עם התחום וכן תעניק לסטודנטים הבנה מעמיקה של החומר הנלמד. עבודת סיכום הקורס תתבסס גם על העשייה החברתית .

מבנה הציון: 20% פרזנטציה, 30% פעילות חברתית,50% הגשת עבודת סיכום

Course description

The seminar is directed toward students with an activist’s orientation, who are seeking to integrate theories of immigration and their application in the field as related to the movement from Africa to Israel of immigrants, work migrants, and asylum seekers. Studies will address anthropological, sociological, political, economic, and applied aspects of immigration and refugeeism within Africa and from Africa to Israel, focusing on the encounter between immigrants, organization, the local population, and immigration policies.

 

This is a service-learning course, and includes 40 hours research fieldwork in related organizations. Working in the organization will provide a personal and in-depth acquaintance with the field, and a profound understanding of the classroom material. The final project will be based on social action as well as on academic criteria.

Course grade: 20% presentation, 30% social action, and 50% - final project.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0693-2016-01 אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל
Applied Anthropology in the Reality of Immigration and Refugeeism Between Africa
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר תלמי - כהן רוית

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת