חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
  Theories of urban planning and design  
0691-4011-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800115 יד אבנרשיעור פרופ פורטוגלי יובל
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
0691-4011-01 תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
Theories of urban planning and design
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | פרופ פורטוגלי יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1