חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים
  Japanese Classical Theatre and Its Modern Manifestations  
0687-3444-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1800262 גילמןסמינר פרופ סרפר צבי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר עוסק בתאטרון היפני הקלאסי מכיוונים שונים המיועדים לחשוף את העומק, המורכבות, והמשמעות היישומית האוניברסאלית של תאטרון זה בעידן העכשווי.  

כבסיס  נחקור וננתח את השפה התאטרונית העשירה שהתגבשה בסגנונות השונים של התאטרון היפני הקלאסי: הנו והקיוגן--שני מרכיביו של תאטרון הנוגקו המסורתי האריסטוקראטי,  הקבוקי—התאטרון הפופולארי, והבונראקו—תאטרון הבובות. 

לאחר מכן נבדוק את ההשפעה של תאטרון זה על שני מדיומים שונים בתוך יפן המודרנית. תחילה, ההשפעה של התאטרון היפני הקלאסי על תאטרון האוונגרד היפני שנוצר במחצית השנייה של המאה העשרים מבחינת עיצוב האסתטיקה של הבימוי בתאטרון זה ואימון השחקן העכשווי היפני. נבדוק את יצירותיהם של אוטה, סוזוקי, טראיאמה ונינאגאווה.  במקביל, נבדוק את אותה השפעה על הנרטיב והאסתטיקה של הקולנוע היפני בתקופה המקבילה אצל במאי קולנוע  כגון קורוסאווה , מיזוגוצ'י, שינודה וקיטאנו.

 

Course description

The seminar engages with various aspects of Japanese classical theatre that are intended to expose the depth, complexity, and universal applicability of this theatre in our contemporary world.

As the basis of the research we will explore the rich theatrical language that has consolidated over the course of hundreds of years in the various genres of the Japanese classical theatre: the aristocratic Noh and Kyogen, the popular Kabuki theatre and the Bunraku puppet theatre.

We will then examine the influence of this theatrical language on two media in modern Japan:  Its influence on the avant-garde theatre that was created during the second half of the twentieth century, in regard to directing and design, and on the training of contemporary actors. We will explore theatrical works by directors such as Ohta, Suzuki, Terayama and Ninagawa. Along with this theatrical exploration, we will examine the influence on the works by film directors of the same period, such as Kurosawa, Mizoguchi, Shinoda and Kitano.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת