חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  רב תרבויות והגירה ביפן הגלובלית
  Migration and Multi-Culturalism in Global Japan  
0687-2520-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר בלוך צמח דלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הגירה היא אחת התופעות הגלובליות רבות העוצמה והחשובות ביותר על סדר היום העולמי במאה ה-21. היא משפיעה וגם מושפעת מגורמים פוליטים, כלכליים וחברתיים. יפן נתפסת כמדינה הומוגנית מבחינה תרבותית ואתנית למרות שלמעשה היו בה מאז ומתמיד זרים ומיעוטים. היא מדינה בעלת זהות לאומית חזקה שאיננה נחשבת כ"מדינת הגירה" אך משבר ההגירה העולמי הנוכחי לא פוסח גם עליה. בעשורים האחרונים במקביל לשינויים סוציו-אקונומיים דרמטיים המתרחשים ביפן וכוללים משבר דמוגרפי וסטגנציה כלכלית מתמודדת יפן גם עם זרם גובר והולך של קבוצות שונות של מהגרים ופליטים אשר משפיעות על יחסיה הבין לאומיים באסיה ומעבר, ועל דינמיקות חברתיות בתוכה. בקורס נכיר מושגי יסוד הקשורים להגירה, רב תרבותיות וטרנסלאומיות, ננתח תופעות הגירה שונות המתרחשות ביפן כולל קטגוריות מגוונות של מהגרי עבודה,  סטודנטים זרים, רילוקיישן הגירת נישואין הגירה פנימית בעקבות אסונות טבע, ואף ישראלים ביפן. נבחן את מדיניות ההגירה ביפן ואת קשת התגובות האזרחית הנעה מאירגוני סיוע ועד שנאת זרים, ונבחן מה הרלוונטיות של הגירה ורב תרבותיות לניתוח תמונת המצב ביפן בת ימנו. 

נוכחות חובה. 
 

מרכיבי הציון: מטלות במהלך הקורס 30%, מטלה מסכמת 70%(עבודה).

Course description

Global migration is one of the most complex and significant phenomenon of the 21st century. It is shaped by political, economic and social developments across the globe. Japan is commonly perceived as one of the world’s most homogeneous societies although historically there always have been minorities and foreigners there. Officially it is not a country of immigration, but nevertheless it got involved in the current global refugee crisis. In recent decades, Japan faces a rising tide of various groups of immigrants and refugees which affect its’ international relations in Asia and beyond, as well as internal social processes. The course aims to introduce basic concepts concerning migration, multi-culturalism and trans-nationalism and analyse various forms of migration to/in Japan including labour migration, foreign students, marriage migration, expatriates, internal migration and even Israelis in Japan.  Japan’s immigration policy as well as Japanese public’s wide range of reactions (from anti-immigrants acts to volunteering and NGO’s) will also be discussed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת