חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום
  Into the Heart of India: a Cultural History of the South  
0687-2517-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר לוי שחם אילנית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יסקור סקירה היסטורית תרבותית-חברתית את דרום הודו (המרחב אשר כולל כיום את מדינות אנדהרה פרדש, טלנגאנה, קרנטקה, טמיל נאדו וקרלה), אשר מהווה יחידה גיאוגרפית, היסטורית ותרבותית שונה ומובחנת מצפונה של המדינה. במהלך הקורס נבחן את עברו האימפריאלי העשיר של המרחב הדרומי, נכיר מקרוב את תרומתה ההיסטורית של דרום הודו בתחומי הספרות והדת ונתוודע לארבע השפות הדרומיות (טלוגו, קנדה, טמילית ומליילם) שעל בסיסן נקבעו גבולותיה המודרניים של מדינות הדרום. נראה כי להבנת מקומו של אזור זה במרחב הדרום אסייתי חשיבות עצומה עד היום.

 

מרכיבי הציון:מבחן מסכם - 100%

דרישות קדם:אין

 

Course description

This course will present a historical-cultural survey of southern India (the area that now includes the states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala) , an area which constitutes a geographic, historical, and cultural entity differentiated from the northern part of the country. Throughout the course we will examine the rich imperial past of the southern region; get acquainted with South India's historical contribution to the world of literature and religion, and familiarize students with the four south Indian languages (Telugu, Kannada, Tamil, and Malayalam), which played a key role in determining the boundaries of the modern states of the south.  We shall also see that understanding the place of this region in the south Asian context is of great importance to this day

 

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת