חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטוריוגרפיה בהודו
  The Past Before Us: Modern Debates On South-Asian Historigraphy  
0687-2511-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600278 גילמןשיעור ד"ר לוי שחם אילנית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהם הקריטריונים לפיהם חברה מגדירה כתיבה היסטורית והאם אלו קריטריונים אוניברסליים? האם מיתולוגיה יכולה להיחשב כהיסטוריה ואם כן, באילו תנאים? בקורס זה נדון בשאלות מסוג זה כפי שהן באות לידי ביטוי בהודו. לנגד עינינו תעמוד מחד הטענה שהתפתחה בתקופת הקולוניאליזם כי בהודו המוקדמת לא הייתה כתיבה היסטורית כלל ומנגד, טענתם של חוקרים הודיים מודרניים כי אפילו בצורות ספרותיות מוקדמות, קיימים אלמנטים היסטוריוגרפיים אשר מתפתחים בתקופה הטרום-מודרנית לכדי מסורת של כתיבה היסטורית. כמו כן נראה את השפעת הדיון על השיח הציבורי והתרבותי בהודו המודרנית.

 

מרכיבי הציון: מבחן מסכם - 100%

דרישות קדם: אין

 

Course description

What are the criteria according to which society defines writing as historical and are these universal criteria? Can mythology be considered history, and if so, under what conditions? In this course, we will discuss such questions while considering a set of contrasting claims: the first, a claim that developed during the colonial period according to which in early India there was no historical writing at all and the second claim, presented by contemporary Indian scholars, that even in early literary corpora we can find historiographic elements which by pre-modern times develop into historical writing. We will also see the impact this debate has had on modern public and cultural discourses.

 

Grading components: Final exam – 100%

No prerequisites

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת