חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  זהויות אתניות, תרבותיות ולאומיות בסין המודרנית ובטאיוואן
  Cultural, National and Ethnic Identities in China and Taiwan  
0687-2506-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600326 גילמןשיעור ד"ר אבט עודד זאב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האומה הסינית על למעלה ממליארד ושלוש מאות מיליון תושביה משופעת בקבוצות ותתי קבוצות הנבדלות אלה מאלה בלשונן, תרבותן, ולפעמים גם במנהגים, אמונות, דתות, לבוש ומאכלים. יחד עם זאת, בכל המקורות המתארים את סין בת ימנו מופיע הנתון לפיו החברה הסינית היא מאוד הומוגנית מבחינת הרכבה האתני, עם רוב של כ – 92% הנמנים על בני החאן (Han Chinese). שאר שמונת האחוזים נמנים על 55 קבוצות מיעוט אתניות המוכרות רשמית על ידי הממשלה. מן השיח הציבורי הרווח בהווה מתקבל הרושם שהקטגוריות של בני החאן ושל המיעוטים גם יחד, משקפות זהויות סטאטיות ונצחיות, פרי מציאות ששוררת משחר ההיסטוריה. אולם בחינה מדוקדקת יותר של מקורות אתנוגרפיים והיסטוריים מלמדת כי תפישות אלה הן תוצר של תהליכים פוליטיים וחברתיים מודרניים. בקורס זה נתוודע לראשית היווצרותה של זהות חאנית ולתהליך שהוביל להיווצרותן של קבוצות המיעוט בסין ונבחן קטגוריות מקבילות של זהויות תרבותיות, לאומיות, משפחתיות ומקומיות על מנת להבין טוב יותר את הרבדים השונים של הזהות הסינית בת ימנו.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

The immense Chinese Nation constitutes a vast number of groups and sub-groups that vary in language, culture and often also in their customs, beliefs, clothing and culinary features. Nevertheless, most sources describing present day China stress its distinct homogeneous ethnic configuration with a majority of over 92% belonging to the Han Chinese and the remaining 8% divided among 55 officially recognized minority groups. The currently prevalent public discourse may generate the impression that the categories of both the Han and the minority groups reflect static and eternal identities existing since antiquity. Yet, a closer analysis of ethnographic and historical sources indicate, that these notions are a result of modern political and social developments. This course will trace the origins and transformations of Han identity and the processes that led to the formation of other ethnic groups. It will further examine alternative categories of cultural, national, local and familial identities in order to gain better understanding of the various facets of contemporary Chinese identity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת