חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סין מבעד לעדשה: מבטים קולנועיים על סין העכשווית
  Watching China: Chinese Cinema and Contemporary China  
0687-2502-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1600-1800220 גילמןשיעור ד"ר קוכן דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס נבחן ייצוגים קולנועיים של אירועים, תהליכים, ומקומות בסין העכשווית, וננסה להבין כיצד ייצוגים אלה משקפים (ואולי גם מייצרים) את התהליכים המעצבים מחדש את סין במאות ה-20 וה-21. בין הנושאים שיעלו בקורס יהיו עצמאות יצירתית, צנזורה, נוסטלגיה, ביקורת חברתית, תפיסת המציאות, מיניות ומגדר, לאומיות, מקומיות וגלובליות, מעמדות חברתיים-כלכלים, תרבות הצריכה, אסתטיקה, וסין הגדולה.

במהלך הקורס נשאל כיצד הדימויים המודרניים של סין, כפי שעלו בסרטים, מתמודדים עם עברה התרבותי והפוליטי, מי הוא הקהל של סרטים אלו, מהן ההשלכות החברתיות והפוליטיות שעולות מן הסרטים, ונבחן גם כיצד הייצוגים הקולנועיים של סין שנצפו במהלך הקורס מתכתבים עם הדימויים הדומיננטיים של סין בעולם.

חובות הקורס והרכב הציון:נוכחות והשתתפות בשיעורים (10%) הגשת 5 דוחות צפייה (עמוד אחד) (50%)

עבודה מסכמת (40%)

Course description

The course will examine cinematic representations of major social and political events in contemporary china, asking how these representation reflect (and also create) the social, political, and economic processes that shape 21th century China.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת