חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע
  Korean Cinema: Government and Culture in Korean Cinema  
0687-2499-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1800-2000281 גילמןשיעור מר שבבו גיא שמעון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה יסקור את הקולנוע הקוריאני לאורך שנותיו, וינסה להציג כיצד משקף הקולנוע את התמורות הפוליטיות והחברתיות שחלו בקוריאה מאז תחילת המאה העשרים. הקורס יתמקד בקולנוע הפופולרי וינסה לשאול כיצד הפך מקולנוע אזוטרי יחסית לקולנוע ייחודי שמתחרה בהצלחה בהוליווד. הקורס מאורגן באופן כרונולוגי ומציג את הייחודי והמעניין שבכל תקופה לצד הארועים שעיצבו אותה. נציג למשל כיצד התערב השלטון באופן ישיר בקולנוע מאז תחילת המאה העשרים ועד ימינו ממש, וכיצד התערבות זו עיצבה את התכנים וסגנון המבע הייחודי לקולנוע הקוריאני. בין התמות הגדולות שנסקור – גבריות ונשיות ביחס ללאום, תפקידם של אימה ומלודרמה בזכרון הקולקטיבי, ושאלת המודרניזציה בקוריאה.

 הקורס מיועד לקהל כללי ואינו דורש ידע מוקדם על קוריאה.

דרישות הקורס:

נוכחות, השתתפות, עבודה מסכמת

דרישות קדם או תנאי קבלה:  אין

מרכיבי הציון:

עבודה מסכמת

Course description

this course we examine Korean cinema chronologically and topically. In this course we focus on those things that make Korean Cinema unique and competitive both domestically and abroad. We examine how political, social and cultural changes are reflected through cinema. The course is organized thematically and roughly chronologically. We will watch and analyze films from different periods but focus mostly on popular cinema. We will ask on the direct involvement of the government in cinema from the early twentieth century, as show how this type of involvement shaped the content and the unique expression of the Korean Cinema. Among others, we will talk about major themes such as masculinity and femininity, nationality and the roles of horror and melodrama in the shaping collective memory.

The course is designed for heterogeneous audience. It does not assume previous knowledge in Korean language or culture, although those will obviously be beneficial.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2499-01 קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע
Korean Cinema: Government and Culture in Korean Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר שבבו גיא שמעון

סילבוס מפורט/דף מידע

קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע

guy.shababo@gmail.com

קורס זה יסקור את הקולנוע הקוריאני לאורך שנותיו, וינסה להציג כיצד משקף הקולנוע את התמורות הפוליטיות והחברתיות שחלו בקוריאה מאז תחילת המאה העשרים. הקורס יתמקד בקולנוע הפופולרי וינסה לשאול כיצד הפך מקולנוע אזוטרי יחסית לקולנוע ייחודי שמתחרה בהצלחה בהוליווד. הקורס מאורגן באופן כרונולוגי ומציג את הייחודי והמעניין שבכל תקופה לצד הארועים שעיצבו אותה. נציג למשל כיצד התערב השלטון באופן ישיר בקולנוע מאז תחילת המאה העשרים ועד ימינו ממש, וכיצד התערבות זו עיצבה את התכנים וסגנון המבע הייחודי לקולנוע הקוריאני. בין התמות הגדולות שנסקור – גבריות ונשיות ביחס ללאום, תפקידם של אימה ומלודרמה בזכרון הקולקטיבי, ושאלת המודרניזציה בקוריאה.

 הקורס מיועד לקהל כללי ואינו דורש ידע מוקדם על קוריאה.

דרישות הקורס:

נוכחות, השתתפות, בחינת אמצע ובחינה מסכמת.

דרישות קדם או תנאי קבלה:  אין

מרכיבי הציון:

השתתפות: 10%

מבחן אמצע: 40%

מבחן סופי: 50%

קריאה מומלצת:

Kim, Kyung Hyun. Virtual Hallyu: Korean Cinema of the Global Era. Durham: Duke University Press, 2011.
 

רשימת מפגשים:

 

מפגש ראשון: מבוא

צפייה: My Sassy Girl (2001) של הבמאי קוואק ג'ה-יונג

קריאה : אין

 

מפגש שני: השלטון הקולוניאלי בקוריאה

מבוא לקולנוע הקוריאני או – למה בכלל ללמוד קולנוע?

צפייה: The Handmaiden (2016) של הבמאי בק צ'אן-אוק

קריאה :

 Shim, Doobo. “Globalization and Cinema Regionalization in East Asia.” Korea Journal 45 no. 4 (2005): 233-259.

מפגש שלישי: מהשחרור ועד מלחמת קוריאה – הקולנוע הקוריאני בין שתי המלחמות

מבוא לקולנוע הקוריאני או – למה בכלל ללמוד קולנוע?

צפייה: The Aimless Bullet (1961) של הבמאי יו היון-מוק

קריאה :

 Kim, Susie Jie Young. "Korea beyond and within the Armistice: Division and the Multiplicities of Time in Postwar Literature and Cinema." Journal of Korean Studies 18, no. 2 (2013): 287-313.

מפגש רביעי: משנות החמישים ועד השישים – אי סנג-מן ואחריו

צפיה: The Housemaid (1960) של הבמאי קים קי-יונג

קריאה:

 Yang, Myungji. "The Making of the Urban Middle Class in South Korea (1961–1979): Nation‐Building, Discipline, and the Birth of the Ideal National Subjects." Sociological Inquiry 82, no. 3 (2012): 424-445.

מפגש חמישי:  מהשישים ועד השבעים – בק צ'ונג-הי

צפיה: Memories of Murder (2003) של הבמאי בונג ג'ון-הו

קריאה: Jae-cheol, Moon. "The Meaning of Newness in Korean Cinema: Korean New Wave and After." Korea Journal 46, no. 1 (2006): 36-59.

מפגש שישי:  מבחן אמצע

מפגש שביעי:  צ'ון דו-הוואן, דור ה-386 והמאבק על הדמוקרטיה (וגם – מה זה פנסורי?)

צפיה: Seopyeonje (1993) של הבמאי אים קוון-טק

קריאה:

 Cho, Hae Joang, "Sopyonje: Its Cultural and Historical Meaning," in Im Kwon Taek: The Making of a Korean National Cinema, eds. David E. James and Kyung Hyun Kim. (Detroit:  Wayner State University, 2002), 134-156.

מפגש שמיני: שנות התשעים והמשבר הפיננסי באסיה

צפיה: Shiri (1999) של הבמאי קאנג ג'ה-גיו

קריאה:

Martin, Daniel. "South Korean Cinema's Postwar Pain: Gender and National Division in Korean War Films from the 1950s to the 2000s." Journal of Korean Studies 19, no. 1 (2014): 93-114.

 

מפגש תשיעי: הגל הקוריאני ומדיניות "אור השמש"

צפיה: JSA - Joint Security Area (2000)  של הבמאי בק צ'אן-אוק

קריאה:

Kim, Kyung Hyun, "Each Man Kills the Thing he Loves…" in The Remasculinization of Korean Cinema  (Durham: Duke University Press, 2004).  

מפגש עשירי: עולם התרבות ותעשיית היופי

צפיה:  200 Pounds Beauty (2006) של הבמאי קים יונג-הווא

קריאה:

Holliday, Ruth and Joanna Elfving-Hwang, “Gender, Globalization and Aesthetic Surgery in South Korea,” in Body & Society 18, no. 2  (June 2012): 58-81.

 

מפגש אחד-עשר: קולנוע האימה הקוריאני

צפיה: The Quiet Family (1998)של הבמאי קים ג'ה-און

קריאה:

Chi-yun Shin, “‘Excessive’ remake: From the Quiet Family to The Happiness of the Katakuris,” in Transnational Cinemas, Issue 1 (2012).

 

מפגש שנים-עשר: גזע ואומה – מיהו קוריאני ?

צפיה: Address Unknown (2001) של הבמאי קים קי-דוק

קריאה: אין

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת