חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא להינדואיזם חי: פרקטיקות ואמונות בהודו העכשווית
  Introduction to Lived Hinduism: Practice and Belief in Contemporary Hinduism  
0687-2497-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1200-1400277 גילמןשיעור ד"ר הלפרין אהוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבחינה היסטורית, ראשיתו של מחקר ההינדואיזם נטוע בחקר הפילוסופיה, התיאולוגיה והטקסטים הקלאסים של דת זו, קו שהותיר את רישומו גם בספרי מבוא שונים לדת זו. בשנים האחרונות פונה המחקר יותר ויותר לעיסוק בהינדואיזם החי – קרי, במופעים החיים, היומיומיים והעכשווים של דת זו. קורס זה יתן מבוא לצדדיו אלו של ההינדואיזם. כך, נלמד כאן על טקסי מקדש ופסטיבלים מרכזיים, על תופעת הצליינות הפופולרית, על טקסי

בגרות וחתונה, נדרים, טקסי איחוז וריפוי, ועוד. במהלך השיעורים, סוגיות של חבר, פוליטיקה וכלכלה ילוו כל הזמן את הצדדים התיאולוגים של הדיון.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

The study of Hinduism is rooted in the study of philosophy, theology and classical texts, an outlook which still serves as the organizing principle of many introductions to this world religion. In recent years, however, increasing numbers of scholars have turned their attention to the study of Hinduism’s everyday living manifestations as well. This course will survey such aspects of Lived Hinduism and touch on topics such as temple rituals and major festivals, the popular practice of pilgrimage, rites of passage, vows, possession and healing, and more. As we will see, the role of these living religious practices in maintaining the cultural, sociopolitical, and economical orders in India, is major.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת