חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  היסטוריה של מלחמה וזכרון - יפן במאות ה 19- וה 20
  The History of War and Memory - 19th and 20th Century Japan                                          
0687-2483-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הררי רעות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מה מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים על העבר? ניתן לספר את ההיסטוריה של יפן "המודרנית" דרך שורה של מלחמות ופעילויות צבאיות, ההכנה לקראתן וההתמודדות עם השלכותיהן. במקום להתמקד רק במלחמות עצמן, קורס זה יבחן גם איך גורמים ביפן ומחוצה לה פירשו את המלחמות בתקופות שונות ומדוע. לאורך הקורס ננתח מגוון ייצוגים ופרשנויות - לעתים סותרות - של המלחמות, נשאל אילו אירועים ואנשים נשכחו ואילו הפכו לאיקוניים ומדוע. על ידי בחינה מחדש של הזיכרון ההיסטורי של מלחמות שונות - החל ממלחמת סין-יפן (1894-95) ועד למלחמת האוקיאנוס השקט (1941-45) והטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי (1945) -  נטען שכל ניתוח של עבר נטוע עמוק בתוך הווה מסוים. אי לכך פרק הזמן שבו הקורס ידון לא יסתיים ב-1945, אלא ימשיך עד סוף המאה ה-20 ואף לראשית המאה ה-21.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

 

The History of War and Memory - 19th and 20th Century Japan

What are the factors that mold the way we think about the past? One way of framing the history of "Modern" Japan is as a series of wars and military activities, as well as the preparations for war and their subsequent consequences. Instead of focusing only on the wars themselves, this course will also examine how groups within and outside of Japan interpreted and re-interpreted the wars in different periods and why. Throughout the course we will analyze a variety of representations and - at times contradictory - interpretations of war. We will ask which events and people were ultimately forgotten while others became iconic and why. By reevaluating the historical memory of different wars - from the Sino-Japanese War (1894-95) to the Pacific War (1941-45) and the dropping of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki - we will argue that every analysis of the past is rooted in a specific present. Consequently, the course will not end in 1945, but will continue to the end of the 20th century and even reach the early 21st century.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת