חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוגיות באמנות יפן
  Japanese Art  
0687-2481-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר בזרנו שלמית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי, מכלי החרס של תקופת ג׳ומון ועד ליצירות עכשויות, דרך קברי הקופון, מקדשי השינטו והמקדשים הבודהיסטיים, מגילות מאויירות, טקס תה, טירות סמוראים, והדפסי העץ.

מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות במצגות עשירות, ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות. לקורס שתי מטרות עיקריות. האחת, לקרב אותך, בתור צופה מבחוץ, אל יצירות אמנות יפניות, וללמדך  לקרוא את השפה הויזואלית שלהן. המטרה השנייה היא הכרת מושגים בסיסיים מההיסטוריוגרפיה ומהאסתטיקה של תולדות האמנות היפנית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

The course introduces canonic artworks of Japanese paintings and sculptures in a chronological order, from the earthenware of the Jomon period to contemporary installations. We will also survey Buddhist sculptures, illustrated handscrolls, ink paintings, woodblock prints, and gilded screens. 

The course comprises of historical lectures and class discussions, in which we analyze together the artworks. The course holds two aims (1)  acquaint the students with the visual language of artworks from Japan (2) teach basic concepts of Japanese art history and aesthetics. In the end of the course, when looking at a Japanese painting, print, or sculpture, the student would be able to guess the subject, period, and technique of the artwork, and suggest the historical background within which it was created. 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2481-01 סוגיות באמנות יפן
Japanese Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בזרנו שלמית

סילבוס מפורט/דף מידע


Japanese Art History
שיעור
שם המרצה: ד " ר שלמית בז 'רנו

השיעורים יתקיימו ב: ימי חמישי 10:15- 11:45
כתה : גילמן 281
שעת קבלה וחדר : על פי תיאום מראש במייל
דוא"ל: shalmit.bejarano@mail.huji.ac.il
חומר עזר כללי:
 Addiss, Stephen How to Look at Japanese Art (Abrams,1996)
 Mason, Penelope History of Japanese Art (Abrams, several editions)
 Tsuneko, Sadao and Wada, Stephanie Discovering the Arts of Japan (Kodansha, 2010)
 Neave, D., Blanchard, L. and Sardar, M. Asian Art (Pearson, 2015)
בנוסף לקריאת החובה , מומלץ לרענן את הידע שלכם ברקע ההיסטורי של יפן . מקורות מומלצים :
• שילוני , בן עמי מבוא ליפן המסורתית )שוקן , כל המהדורות (
• Kodansha Encyclopedia of Japan
לקריאה נוספת והעמקה בנושאי אמנות יפן , תוכלו להעזר גם במקורות הבאים :
• The Heibonsha Survey of Japanese Art (Series)
• Oxford Art Online (online encyclopedia)
אתר הקורס
חומרי הקריאה לקורס הועלו לאתר הקורס http://moodle.tau.ac.il,
באתר תמצאו גם הפניות לאתרי אינטרנט שימושיים וסרטונים .
המצגות יועלו לאתר לאחר ההרצאות.
תיאור הקורס
היכרות יצירות מופת מהציור והפיסול היפני באופן כרונולוגי .
מעשית הקורס ישלב הרצאות היסטוריות מלוות בשיקופיות ודיונים בכיתה בהם ננתח ביחד יצירות .
לקורס שתי מטרות עיקריות . האחת , לקרב אותך , בתור צופה מבחוץ , אל יצירות אמנות יפניות , וללמדך לקרוא את
השפה הויזואלית שלהן . המטרה השנייה היא הכרת מושגים בסיסיים מההיסטוריה ומהאסתטיקה של האמנות היפנית
הקאנונית .
בסוף הקורס כאשר תביט / י בציור , הדפס עץ , או פסל יפני , תוכל / י להניח מה נושא היצירה , מתי היא נוצרה , ובאיזו
טכניקה . תדע / י באלו נקודות להתבונן ומה לשאול את עצמך כדי להנות ולהעמיק את חוויית ההתבוננות .
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
2
30-8934909 / קריית האוניברסיטה, ת"ד 04393 , רמת-אביב, תל-אביב 84496 . טלפון: 30-8934446 , פקס: 8938069
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457
דרישות הקורס
השעורים ישלבו הרצאה ודיון ) ניתוח משותף של יצירות(. לשם כך יש לקרוא את הביבליוגרפיה כהכנה לשעור .
הביבליוגרפיה אינה זהה לתוכן השעור , ולכן נוכחותכם בשעורים חיונית להצלחה במבחן .
59% מהציון הסופי יתבסס על מבחן מסכם .מבחן זה יכלול שלושה חלקים : זיהוי וניתוח תמונות , שאלת מסה , מושגים .
5% מהציון הסופי יתבסס על תרגילים קטנים. פרטים במהלך הקורס.
תאריכי מבחן )בדקו שוב לקראת סוף הסמסטר(:
מועד א׳ - 11 פברואר 9:00
מועד ב׳ - 25 מרץ 16:00
תכנית השיעורים :
יש להכין את הקריאה לפני השעור. הקריאה והנוספת וקריאת הרקע הינן בגדר המלצה.
מס'
תאריך
נושא השיעור
קריאה נדרשת
הערות
אמנות בודהיסטית
1
22 אוקטובר
בודהיזם: המיתוסים ,
האיקונוגרפיה , הכרת הפסלים
השונים
במודל תמצאו
סרט על חיי
הבודהא
2
2 נובמבר
המקדש הבודהיסטי
"Early Japanese Buddhist Sculpture" in: Addiss, Stephen How to Look at Japanese Art (Abrams,1996) pp. 38-54
3
9 נובמבר
פיסול בודהיסטי , המשך ;
מקדש טודאי - ג׳י בנארה
of Portraits M. John Rosenfield, of Transformation The : Chōgen Medieval Early in Art Buddhist Netherlands: the Leiden, .Japan Brill, Netherlands: the Leiden,147-pp.129 2011.
רקע : שילוני ,
פרק 4
תקופת הייאן : HEIAN האסתטיקה החצרונית , YAMATO-E ,
4
12 נובמבר
מגילת "עלילות גנג'י"
מוראסאקי שיקיבו )תרגום : דוד שחר ( " יוגאו " מתוך מבחר הסיפור
היפני ) אחיאסף , תשכ ” ד (
Lippit ,Yukio
" in: Envisioning the Tale of Genji -
רקע : שילוני ,
פרקים 9 7,
5
23 נובמבר
תקופת סוף העולם (MAPPO):
מגילות מצויירות .
Addiss, Stephen How to Look at Japanese Art (Abrams,1996) pp. 54-58
רקע : שילוני ,
פרק 10
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
3
30-8934909 / קריית האוניברסיטה, ת"ד 04393 , רמת-אביב, תל-אביב 84496 . טלפון: 30-8934446 , פקס: 8938069
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457
Yiengpruksawan, Mimi “Mo k Magic: Monkey Magic: How the 'Animals' Scroll Makes Mischief with Art H s o s” in: Art of Japan: paintings, prints and screens: selected articles from Orientations, 1984-2002 (2002), pp. 323-333
ציורי דיו ואסתטיקה ברוח הזן
2
33 נובמבר
ציורי דיו
o cu M “’Z A ’ Monastic Context: Zen and the A s M v K c ōj ” Awakening: Zen Figure Painting in Medieval Japan (Japan Society, 2007).pp. 23-33
Mitchel, Suzanne "Of Water and Ink" in: Art of Japan : paintings, prints and screens : selected articles from Orientations, 1984-2002 (2002), pp.81-92
רקע : שילוני ,
פרק 11-12;
רז , יעקב זן
בודהיזם –
פילוסופיה
ואסתטיקה
)אוניברסיטה
משודרת , 2006 )
מוזיאון טיקוטין
לאמנות יפנית
מבלי להותיר
עקבות ( חיפה
2015 )
3
3 דצמבר
טקס התה
Izutsu, Toshihiko (1981), "The Way of Tea: An Art of Spatial Awareness" in: The theory of beauty in the classical aesthetics of Japan pp. 47-61
Guth, Christine ( 2011) "Import Substitution, Innovation and the Tea Ceremony in Fifteenth and Sixteenth-century Japan" In: Global Design History. (London: Routledge), pp. 51-59.
ציור בתקופות מומויאמה - אדו
3
14 דצמבר
תקופת מומויאמה – ציורי קיר
ועיצוב חלל טירות ומקדשים
תיאוריות אסתטיות ומודלים
סיניים
O s H os “ s Lo fo J s S c s ” The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 51(1), pp. 3-49 (JSTOR)
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
4
30-8934909 / קריית האוניברסיטה, ת"ד 04393 , רמת-אביב, תל-אביב 84496 . טלפון: 30-8934446 , פקס: 8938069
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457
9
21 דצמבר
החייאת הערכים הקלאסיים :
האמנים SOTATSU, KOETSU ואסכולת רימפה
M jo s Edo Period Paintings of the Tales of Ise” in: Art of Japan: Paintings, Prints, and Screens. Selected articles 29-from Orientations (2002), pp. 44
Mostow Joshua and Tyler Royall The Ise Stories (2010). pp.32-39
13
23 דצמבר
אמנים אקסצנטריים בתקופת אדו
Shimizu Yoshiaki, "Multiple
Commemorations: The Vegetable Nehan of I ō J kuc ū Flowing Traces: Buddhism in the Literary and Visual Arts of Japan (Sanford,2014), pp.201 -233.
11
הדפסי עץ: UKIYO-E
12
4 ינואר
הדפסי עץ במאות 17 - 18
זינגר , אילנה "ערים ללא הפסקה – רובעי
השעשועים באמנות היפנית ", ערים ללא
הפסקה ) מוזיאון טיקוטין , 2333 (, עמ'
9- 28 .
13
11 ינואר
הדפסי עץ במאה ה - 19
Sugimoto Fumiko, Michael Burtscher "Shifting Perspectives on the Shogunate’s Last Years: Gountei Sadahide’s Bird’s-Eye View Landscape Prints"
Monumenta Nipponica, Volume 72, Number 1, 2017, pp. 1-30
סיכום
14
13 ינואר
השתקפות האמנות המסורתית
בתרבות חזותית עכשוית
Before and After Superflat, pp. 15-23
Murakami Takashi, SuperFlat (2000), pp. 9-25
הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת