חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עם היד על הדופק: שיח ציבורי עכשווי ביפן
  Contemporary Public Discourse in Japan  
0687-2461-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400282 גילמןשיעור ד"ר בלוך צמח דלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהם הנושאים החשובים הנמצאים על סדר יומה של החברה היפנית בימים אלו? כיצד נדונות הבעיות? מהי השפעת השיח הציבורי, במדינה מכוונת-תקשורת וטכנולוגיות מידע כמו יפן? בקורס הנוכחי ננתח סוגיות בוערות הנדונות בעיתונות הכתובה האלקטרונית והמשודרת ביפן, תוך בחינת הטיפול שהן מקבלות באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי היומיומי סביבן.  מהלך זה שופך אור יחודי ועדכני על החברה בת ימנו - הן על הנורמות וה"מובן מאליו" התרבותי הרווחים בה, והן על שסעיה וסוג הקונפליקטים הקיימים בה.

הקורס בוחן תהליכים חברתיים בכלים אינטרדיסציפלינרים ממדעי האנוש, מחקר היסטורי, וחקר המדיה והוא מתמקד ברמת המיקרו והמאקרו כאחד. בקורס נעשה שימוש בחומרים מגוונים בנוסף למאמרים אקדמיים: מידע חדשותי, קטעי סרטים, מידע מהרשת ועוד.

* דרישות הקורס: מטלות במהלך הקורס (20%), הגשת עבודה קצרה (5 עמודים) על פי הנחיות שיוסברו בכתה (80%).  

Course description

What are the central issues on the social agenda in nowadays Japan? How are these issues being addressed and discussed?   How influential is the public discourse in a mass communication and information technology oriented society, such as Japan? The current course aims to introduce and analyze burning social issues on Japan's written, broadcasted and electronic press, and explore the public discourse that surrounds it. This exploration enables distinctive perspective on contemporary Japanese society, its' prevalent norms, conflicts and multi-vocal trends.

Various social processes will be examined in inter-disciplinary tools, both in the macro and micro level. Students will write final paper based on data gathered through limited scale research, and analyzed using theoretical framework introduced in class.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת