חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזירה הבינלאומית
  Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century  
0687-2457-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'0800-1000279 גילמןשיעור ד"ר שאול רחל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס  עוסק בהתפתחות ההיסטוריה הדיפלומטית של יפן ושל סין בזירה הבינלאומית, עם דגש על מגמות המשכיות ושינוי בפתיחת המאה ה-21. נדון ביחסי החוץ, הביטחון והכלכלה של שתי המדינות תוך הבלטת יחסי הגומלין ביניהן והשפעת יחסים אלה על צפון מזרח אסיה ועל המערכת הבינלאומית.

מדיניות החוץ של יפן ושל סין יהוו מוקד הדיון מהיבט היסטורי-דיפלומטי, כלכלי-פוליטי, צבאי-אסטרטגי והיסטורי-חברתי.במוקד דיוני הקורס, נדון בין היתר בסוגיות הבאות:

מהן נקודות המפגש בהתפתחות הפוליטיקה המודרנית של יפן וסין החל מאמצע המאה ה19? באיזו מידה העימותים הצבאיים בין שתי המדינות במאה ה-20 תרמו לעיצוב המערכות הפוליטית העתידות לקום בשתי המדינות?

מהו אופיו של משטר הסחר האזורי בצפון מזרח אסיה כיום ולאן פניו? כיצד אינטגרציה כלכלית אזורית מתקיימת על רקע יריבות לאומית-היסטורית? כיצד התחרות הגוברת בין סין לבין יפן על מקורות אנרגיה ושווקים משפיעה על משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ועל היחסים ביניהן?

מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות הצפויות מהשינויים המתרחשים בחצי האי קוריאה? כיצד ובאיזו מידה של הצלחה סין ויפן מתמודדות מול האתגר הביטחוני המכונה: סוגיית טייוואן? מהי הרלוונטיות של הנשק הגרעיני כיום בצפון מזרח אסיה?

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description
Japan's and China's Foreign Policy in the 21st century
 
 
This Course is designed to explore the dynamics and development of Japan-China bilateral relationship within North East Asian arena and within the international system, at the opening of the 21st Century.
In order to achieve this goal, emphasis will be given to the study and understanding of the development of the different domestic political, economical and security factors in the two countries and the way these interrelated, mostly since the end of the Cold war to the present. The following topics and issues will be discussed during the semester, among others: What is the nature of the regional trade regime? Is regional economic integration taking place in North East Asia despite national-historical rivalry? How the increased competition over international energy resources impacts Japan-China trade relationship?
What is the nature of the current military balance of power between China on the one hand and the US and Japan on the other? What are the security and economic challenges posed by North Korea to the region? Is the nuclear factor still impacting North East Asian balance of power in an era of economic interdependence? To what extent regimes’ political differences between People’s Republic of China, a socialist republic run by a single party, the Communist Party of China, and Japan’s parliamentarian democracy affects the countries’ relationship?
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2457-01 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה-21: מיקומה של מזרח אסיה בזירה הבינלאומית
Japan's and China's Foreign Policy in the 21st Century
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שאול רחל

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה למדעי הרוח

החוג ללימודי מזרח אסיה 

״מדיניות החוץ של יפן וסין  במאה ה-21״ (גילמן 279)

מספר קורס 0687245701 

יום  שני 10 - 8

ד"ר רחל שאול – שעת קבלה:  בתאום מראש

raquel@post.tau.ac.il

 

תיאור הקורס

קורס זה עוסק בפענוח דינמיקת היחסים בין סין ויפן והתפתחותן בזירה המזרח אסייאתית והבינלאומית, בפתחה של המאה ה-21.

הקורס עוסק בלימוד, היכרות והבנה של המערכות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות של שתי המדינות והאופן בו אלה מתקשרות, בעיקר מתום המלחמה הקרה ועד היום.

במסגרת השיעור נדון בשאלות רבות, ביניהן: 

מה אופי שיתוף הפעולה בין המשטר הקומוניסטי הסיני לבין הדמוקרטיה היפנית? באילו אופנים האיבה ההיסטורית בין המדינות מלווה את היחסים כיום? האם סין מסוגלת, רוצה, לסלוח ליפן?

מהו אופיו של משטר הסחר בצפון מזרח אסיה ולאן פניו? האם אינטגרציה כלכלית אזורית היא תרחיש ממשי לנוכח המתחים השונים הקיימים בין שתי המדינות? כיצד יפן וסין מתמודדות עם משק האנרגיה הבינלאומי, על רקע התחרות העזה על משאבים?

מהו אופיו של מאזן הכוח הצבאי כיום בין סין מצד אחד וארה"ב ויפן מהצד האחר? צבא סין, הוא איום למי? מהן ההשלכות הביטחוניות והפוליטיות האפשריות מההתפתחויות בחצי האי קוריאה? כיצד ״סוגיית טייוואן״ משפיעה על יחסי סין-יפן? כיצד מדיניות הביטחון המתרחבת של יפן כיום עלולה להצית מרוץ חימוש אזורי מחודש? אילו תפקידים ממלאים שחקנים כמו רוסיה ואוסטרליה במאזן הכוח האזורי בצפון מזרח אסיה? על אלה ועוד נדון באמצעות שיח ביקורתי משותף בכיתה.

חובות הקורס:

נוכחות חובה בשעורים. בתום הסמסטר יתקיים מבחן הכולל את השיעורים והמקורות הביבליוגרפיים שנדרשו לקריאה במהלך הסמסטר. הנחיה לקריאה ביבליוגרפית ספציפית תעשה בכל שיעור.

 

תכנית הקורס

תרבות, פוליטיקה ומה שביניהן

נתחיל את הקורס בהיכרות היסודות התרבותיים היחודיים של סין ושל יפן, למרות השורשים הקונפוציוניים המשותפים של השתיים. נדון בשיח האידיאולוגי "אותה שפה, אותו גזע"           (dobun dosho) אשר הניח כי מורשת אתנית ואינטלקטואלית משותפת של יפן וסין ביסס קרבה בין המדינות.

הבנת הייחודיות התרבותית של כל אחת מהמדינות תשמש כלי באמצעותו נבין במהלך הקורס את התנהגותן הפוליטיות, הכלכליות והצבאיות של שתי המדינות, כפי שאלה עולות בנסיבות וזמנים שונים.

Yum, J. O. "The Impact of Confucianism on interpersonal relationships and communication patterns in East Asia", in Intercultural Communication: A reader, Larry A. Samovar and Richard E. Porter (eds), (Belmont CA: Wadsworth, 2000).

Mushakoji Kinhide, "The Cultural Premises of Japanese Diplomacy", in Japan Center for International Exchange, ed. The Silent Power: Japan's Identity and World Role, (Tokyo: Simul Press, 1976).

Ogura Kazuo, How the 'Inscrutables' Negotiate with the 'Inscrutables': Chinese Negotiating Tactics vis-à-vis the Japanese", China Quarterly 79, 1979.

Fabrizio Eva, “China and Japan: Culture, Economics and Geopolitics in the Quest for a Leading International Role”, Geopolitics 5 (3), 2000, pp. 1-21.

Blaker Michael, “Japanese Negotiating Style Redux”, Japan Studies Review , 1997, pp.31-45.

 

היסטוריה ופוליטיקה 

בחלק זה נדון בהיסטוריה הפוליטית המודרנית המשותפת של יפן וסין ונברר כיצד הנרטיב ההיסטורי של כל אחת מהמדינות משפיע על יחסי המדינות בהווה. נעמיק בהבנת הסיבות שעומדות מאחורי  השימוש המכוון בהיסטוריה וכיצד הנצחת זיכרון היסטורי ״מתדלק״ סכסוכים פוליטיים וטריטוריאליים עכשוויים?    

Jansen Marius, The Making of Modern Japan, Harvard University Press, 2000, pp. 430-455 and Chapter 17.

James Reilly, "Remember History, Not Hatred: Collective Remembrance of China's War of Resistance to Japan", Modern Asian Studies 45 (2),  2011, pp. 463-490.

Parks M. Coble, "Remembering China's War with Japan: The Wartime Generation in Post-war China and East Asia" Modern Asian Studies 45 (2),  2011, pp. 379-398.

Ryun Cong, “Nationalism and Democratization in Contemporary China”, Journal of Contemporary China 18 (62), 2009, pp. 831-848.

He Yinan, "History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino-Japanese Conflict" Journal of Contemporary China 16 (50), February 2007, pp. 1-24.

Shibuichi Daiki , “The Yasukuni Shrine Dispute and the Politics of Identity in Japan: Why All the Fuss?”, Asian Survey 45 (2), 2005, pp.197-215.

Yongwook Ryu , “The Yasukuni Controversy: Divergent Perspectives from the Japanese Political Elite”, Asian Survey, 47( 5), 2007.

Drifte Reinhard, “The Japan-China Confrontation Over the Senkaku/Diaoyu Islands – Between “shelving” and “dispute escalation””, The Asia-Pacific Journal  12(3), 2014, pp.1-61.

Jin Qiu, “The Politics of History and Historical Memory in China-Japan Relations”, Journal of Chinese Political Science, 11(1), Spring 2006 , pp. 25-53.

Kushner Barak, “Nationality and Nostalgia: The Manipulation of Memory in Japan, Taiwan, and China since 1990”, The International History Review, 29(4), 2007, pp.793-820.

Rose Caroline , “ ‘Patriotism is not taboo’: nationalism in China and Japan and implications for Sino–Japanese relations”,  Japan Forum 12(2) 2000, pp. 169-181.

Mingde Wang & Maaike Okano-Heijmans , “Overcoming the Past in Sino-Japanese Relations?”, The International Spectator, 46(1), 2011, pp. 127-148.

 

כלכלה, פוליטיקה ומה שביניהן

בחלק זה נדון במורכבות יחסיהן הכלכליים של יפן וסין ומשטר הסחר המתהווה בצפון מזרח אסיה. נעמיק בהבנת הפרדוקס, לכאורה, המתקיים בין ״כלכלה חמה ופוליטיקה קרה״                                      (Hot Economy, Cold Politics). נדון במיזם ״חגורה ודרך״ הסיני והשלכותיו על יחסי סין-יפן.

Sohn, Yul. “Japan's New Regionalism: China Shock, Values, and the East Asian Community.” Asian Survey, 50(3), 2010, pp. 497–519. 

Tsukasa Takamine, "The Political Economy of Japanese Foreign Aid: The Role of Yen Loans in China's Economic Growth and Openness",  Pacific Affairs,  79 (1),  Spring, 2006, pp. 29-48.

Terada Takashi, "Forming an East Asia Community: A Site for Japan - China Power Struggles", Japanese Studies 26 (1), May 2006, pp. 5-17.

Hae-du Hwang, Xiangshuo Yin, "Recent developments on RTA in North East Asia", AEJ 6, 2008, pp. 455-466.

Yoshimatsu Hidetaka  and Dennisd Trinidad,  “Development Assistance, Strategic Interests, and the China Factor in Japan’s Role in ASEAN Integration”, Japanese Journal of Political Science 11 (2), 2010, pp. 199–219.

Yoshimatsu Hidetaka, “The Rise of China and the Vision for an East Asian Community”, Journal of Contemporary China, 18(62), 2009, pp.746-765.

Deepak Nair, “Regionalism in the Asia Pacific/East Asia: A Frustrated Regionalism?”,  Contemporary Southeast Asia, 31(1), 2009, PP. 110-142 .

Zhao Suishen, “China’s Global Search for Energy Security: cooperation and competition in Asia–Pacific”, Journal of Contemporary China, 17 (55), 2008, pp. 207-227.

Itoh Shoichi, “China’s Surging Energy Demand: Trigger for Conflict or Cooperation with Japan?”, East Asia 25, 2008, pp. 79-98.

Ligang Song, Cai Fang and Lauren Johnston, “China’s Path Towards New Growth: Drivers of Human Capital, Innovation” in China's New Sources of Economic Growth, Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang, Lauren Johnston (Eds),  ANU Press, 2017, pp. 1-19.

Minghui, Shen. “Evaluation of Regional Economic Integration in East Asia.” in Asian Economic Integration in an Era of Global Uncertainty, Shiro Armstrong and Tom Wetland (Eds.), ANU Press, Australia, 2018, pp. 259–292. 

Pangestu, Mari, and Shiro Armstrong. “Asian Economic Integration: The State of Play.” In Asian Economic Integration in an Era of Global Uncertainty, Shiro Armstrong and Tom Wetland (Eds.), ANU Press, Australia, 2018, pp. 15–62. 

Chung, Chien-peng. “China and Japan in ‘ASEAN Plus’ Multilateral Arrangements: Raining on the Other Guy’s Parade.” Asian Survey, 53(5), 2013, pp. 801-824.

Madhur, Srinivasa. “China-Japan-Korea FTA: A Dual Track Approach to a Trilateral Agreement.” Journal of Economic Integration, 28(3), 2013, pp. 375–392. 

 

ביטחון, פוליטיקה ומה שביניהם

בחלק זה, נדון באתגרים המרכזיים לביטחון צפון-מזרח אסיה בשנים האחרונות וכיום. נעמיק בדיון על הארגונים האזוריים שמתפקידם לקדם את היציבות האזורית, ונברר מדוע אלה פעם אחר פעם מתבררים כלא יעילים? נכיר את המעורבותם של שחקנים חיצוניים לאזור, כמו ארה״ב מצד אחד או אוסטרליה מהצד השני, והשפעתם על האזור.

סין - יפן וארה״ב 

Kalimuddin, Mikail, and David A. Anderson. “Soft Power in China’s Security Strategy.” Strategic Studies Quarterly, 12(3), 2018, pp. 114–141. 

Tomonori Sasaki , "China Eyes the Japanese Military: China's Threat Perception of Japan since the 1980s" , The China Quarterly 203 (September, 2010), pp. 560-580.

Kamphausen Roy, David Lai, Andrew Scobell (eds), "China's regional power projection: prospects for future missions in the South and East China Sea" in Beyond the Strait: PLA Missions other than Taiwan, Strategic Studies Institute, April 2009, pp. 287-326.

Hughes W. Christopher, “Japan’s response to China’s rise: regional engagement, global containment, dangers of collision”, International Affairs , 85 (4),  2009.

Hughes W. Christopher, “Japan’s Military Modernisation: A Quiet Japan–China Arms Race and Global Power Projection”, Asia-Pacific Review,  16 (1), 2009.

Ross Robert S., “The Rise of Chinese Power and the Implications for the Regional Security Order”, Foreign Policy Research Institute, Fall 2010.

Rocha Daniel and Silva, “The Role of Sea Power in China's Rise: Is Maritime Conflict Inevitable?” Análise Social, 50( 217), 2015, pp. 708–732. 

Euan Graham, “Divining the Fluid Element From Cooperation to Conflict in Japan-China Maritime”,  Security Challenges, 11(1), 2015, pp. 49-72.

Buszynski, Leszek. “Chinese Naval Strategy, the United States, ASEAN and the South China Sea.” Security Challenges, vol. 8, no. 2, 2012, pp. 19–32. 

Kim, Jihyun, “Territorial Disputes in the South China Sea: Implications for Security in Asia and Beyond.” Strategic Studies Quarterly, 9(2), 2015, pp. 107–141. 

HDP Envall, “Japan: From Passive Partner to Active Ally” in Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century,  MICHAEL WESLEY (Ed.), ANU Press, 2017, pp. 15-30.

 

סין - יפן וטאיוון

Brian Bridges and Che-Po Chan, "Looking North: Taiwan's Relations with Japan under Chen Shui-Bian",  Pacific Affairs,  81 (4), Winter, 2008/2009, pp. 577-596.

Michael S. Chase, "Taiwan's Arms Procurement Debate and the Demise of the Special Budget Proposal: Domestic Politics in Command",  Asian Survey,  48 (4), 2008, pp. 703-724.

Huang, Jing. “Xi Jinping’s Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework.” in Taiwan and China: Fitful Embrace, Lowell Dittmer (Ed., 1st ed.), University of California Press, Oakland, California, 2017, pp. 239–248. 

Jing Sun, “Japan-Taiwan Relations: Unofficial in Name Only”, Asian Survey, 47(5),  2007.

Gang Lin and Weixu Wu, “Chinese National Identity under Reconstruction” in  Taiwan and China: Fitful Embrace, Lowell Dittmer (Ed.), University of California Press, 2017, pp. 75-92.

 סין - יפן וחצי האי קוריאה

Kuniko Ashizawa, “Tokyo’s Quandary, Beijing’s Moment in the Six-Party Talks: A Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK’s Nuclear Problem”, Pacific Affairs, 79 (3), 2006.

Sachio Nakato, “Japan’s Responses to the North Korean Nuclear Crisis: Responsive Engagement Perspectives”, The Journal of East Asian Affairs, 27 (1), 2013, pp. 47-74.

Chung-in Moon and Sangkeun Lee, “Military Spending and the Arms Race on the Korean Peninsula”, Asian Perspective 33 (4), 2009, pp. 69-99.

Xiaohe Cheng, “North Korea’s Third Nuclear Test and its Impact on Sino-North Korean Relations”, The Journal of East Asian Affairs, 27 (1), 2013, pp. 23-46. 

Goo, Young-Wan, and Seong-Hoon Lee, “Military Alliances and Reality of Regional Integration: Japan, South Korea, the US vs. China, North Korea.” Journal of Economic Integration, 29(2), 2014, pp. 329–342. 

Ye, Sang, and Richard Rigby. “North Korea: A Year of Crisis” in Prosperity, Linda Jaivin and Jane Golley (Eds), ANU Press, Acton ACT, Australia, 2018, pp. 80–94. 

Bong, Youngshik. “Continuity Amidst Change: The Korea – United States Alliance.” Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century, Michael Wesley (Ed.), ANU Press, Australia, 2017, pp. 45–58. 

Gilbert Rozman and Shin-wha Lee, “Unraveling the Japan-South Korea “Virtual Alliance”: Populism and Historical Revisionism in the Face of Conflicting Regional Strategies”, Asian Survey, 46 (5),  2006, pp. 761-784.

James Reilly, “China’s Market Influence in North Korea”, Asian Survey, 54(5),  2014, pp. 894-917.

 

סין – יפן ורוסיה

Richard Weitz, “ Why Moscow Has Escalated Its Territorial Dispute with Tokyo”, Pacific Focus, 26 (2),  2011, pp. 137–164.

Elena Shadrina and Michael Bradshaw, “Russia’s energy governance transitions and implications for enhanced cooperation with China, Japan, and South Korea”, Post-Soviet Affairs, 29 (6), 2013, pp. 461-499.

Alexander Bukh, “Constructing Japan’s ‘Northern Territories’: Domestic Actors, Interests, and the Symbolism of the Disputed Islands”, International Relations of the Asia-Pacific, 12, 2012, pp. 483–509.

Lukin, Artyom,  “Russia and the Emerging Institutional Order in the Asia-Pacific.” Estudios Internacionales, 44(170), 2011, pp. 141–156. 

Paul J. Bolt, “Sino-Russian Relations in a Changing World Order”, Strategic Studies Quarterly, 8(4), 2014, pp. 47-69 .

סין – יפן ואוסטרליה

Ishihara, Yusuke, “Partnership Adrift: Reshaping Australia-Japan Strategic Relations.” Security Challenges, 5,(1), 2009, pp. 103–122. 

Liu, Weihua, and Yufan Hao. “Australia in China's Grand Strategy.” Asian Survey, 54 (2), 2014, pp. 367–394. 

William T. Tow, “Asia's Competitive "Strategic Geometries": The Australian Perspective”, Contemporary Southeast Asia, 30(1),  2008, pp. 29-51.

 

 

לימודים מהנים !

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת