חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן
  People, Music and Globalization in Taiwan  
0687-2456-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'0800-1000279 גילמןשיעור ד"ר פורטוגלי עדיאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בתרבות, מוסיקה פופולארית ותהליכי גלובליזציה באי טאיוואן. במהלכו נבחן באופן היסטורי-כרונולוגי כיצד זרמי תרבות ומוסיקה סחפו את החברה הטאיוואנית וכיצד הם השפיעו על הזהות האישית והקולקטיבית באי, כמו גם מחוצה לו. במהלך הקורס נדון במספר דוגמאות ונרטיבים של אנשים, צלילים ותופעות שימחישו את אותם תהליכים וזרמים בכלל ואת הקשר שבין מוסיקה ושינוי חברתי בפרט.

מרכיבי ציון: בחינה 70% ' רפרט בע"פ  20%' נוכחות והשתתפות פעילה 10%

Course description

This course will focus on popular culture and music in Taiwan, and particularly on the way

it constitutes new spaces and forms of sonic worships. During the lessons we will observe

different music genres, figures and phenomena that took place in Taiwan since the 1930s,

and discuss their social and cultural meanings and implications. We shall see, on the one hand, how local idols have influenced millions of fans and followers in Taiwan and throughout South and East Asia. Then, on the other, we will examine the means by which

global musical trends and technologies are implicated within Taiwan's youth culture and urban society. In addition, we will look at (and listen to) the way musical places and spaces, such as, festivals, concerts halls, street performances and soundsacapes reflect, and at times create, social realities, communication channels, collective and individual practices, identities and believes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת