חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתרבות הוודה: מיתולוגיה, הגות ופולחן
  Introduction to Vedic India  
0687-2450-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400280 גילמןשיעור ד"ר פרידמן יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תרבות הוֵדה (צפון הודו, לערך 2000 עד 500 לפנה"ס) היא במובנים רבים נקודת המוצא של התרבות ההודית על כל היבטיה. בקורס נתוודע למיתולוגיה, הקוסמולוגיה, הפולחן, המדעים וההגות של תרבות הוודה, ונקרא מבחר מתורגם מספרות הקודש שלה, מן הרְג-וֵדה ועד האוּפָּנִישָדות. בנוסף, נבחן כמה מן הביטויים וההשפעות של תרבות זו על הודו העכשווית.

בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description

In this course, we will learn about Vedic society, history, and culture. We will delve into its sacred scripture, the Veda, from the Ṛg-Veda to the Upaniṣads, in order to explore Vedic mythology, cosmology, ritual, and philosophy. In addition, we will examine its influence and expression in India today.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת