חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יפן בזירה הבין לאומית
  Japan in World Affairs  
0687-2441-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400277 גילמןשיעור ד"ר שאול רחל
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה עוסק בחקר ובלימוד הנושאים הקשורים להתפתחות הפוליטיקה, הכלכלה, הביטחון
ומדיניות החוץ היפנית מאז תום הכיבוש האמריקאי ( 1952 ) ועד היום. נדון בסוגיות שונות
של מדיניות חוץ מההיבט ההיסטורי-דיפלומטי, פוליטי-כלכלי, פוליטי-בטחוני ותרבותי-
חברתי. דגש יינתן ללימוד הנושאים הקשורים להתפתחות מדיניות החוץ של יפן בקונטקסט
האזורי והבינלאומי, תוך הדגשת מכלול האילוצים והצרכים הפוליטיים הפנימיים של יפן.
נדון בשאלות רבות ביניהן: כיצד עקרונות מדיניות החוץ היפנית כפי שגובשו מתום תקופת
הכיבוש ועד תום המלחמה הקרה ערוכים להתמודד עם המגמות והשינויים המתרחשים
בזירה הבינלאומית כיום? מה טבעה של הדמוקרטיה היפנית בראי הזמן? בפני אילו אתגרים
ניצבת כיום בריתה האסטרטגית של יפן עם ארה"ב? מה המשמעות של המשבר הכלכלי
העולמי שהתרחש בשנים האחרונות עבור כלכלת יפן? מה טיבעה ומעמדה של כלכלת יפן
בזירה הבינלאומית כיום? כיצד מאזן הכוח המתהווה כיום בין שלושת ענקי אסיה, הודו-סין-
רוסיה, משפיע על מעמדה של יפן באסיה? מה ניתן ללמוד ממגמות לאומנות פוליטית
חברתית יפנית כיום בראי ההיסטורי שלה? אילו השפעות ניכרות על 'החברה האזרחית'
 היפנית בעקבות אסון פוקושימה 2011 ?
Course description
Japan in World Affairs
This course explores and analyzes Japan foreign relations and politics since
the end of the American occupation (1952) to the present.
Emphasis will be given to the understanding of the different domestic and
international political factors behind Japan's foreign, security and energy
policy formulation.
Chosen foreign, security and energy policies illustrate decision-making
process and particularities.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1