חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  חיים בין תרבויות
  Lives Between Cultures  
0687-2439-02
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1600280 גילמןשיעור פרופ גמזה מרק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז תחילת המגעים בין סין והמערב, בשני הצדדים למפגש טעון זה היו אנשים ש"חצו את הקווים" אל הצד השני, אם לזמן מה ואם לכל ימי חייהם. קורותיהם, וניתוח המסגרת התרבותית שבתוכה פעלו, יהיו במוקד הקורס. כך נעסוק, בין השאר, בסינים ששימשו מתווכים מסחריים ("קומפרדורים") עבור הזרים בערי הנמל של סין; במי שהמירו את דתם לנצרות, ובאנשי רוח סינים שהפכו עצמם לדוברי המערב בארצם. מנגד, נדון בנוסעים מערביים בסין מאז ימי מרקו פולו, אוריינטליסטים בסין בשלהי התקופה הקולוניאלית, והוגים שהציבו את סין במרכז כתיבתם.

 נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .

 

 

Course description
Transcultural Lives
 
From the beginning of contacts between China and the West, there were on both sides of this uneasy encounter people who – whether only briefly or for the duration of their lives – “crossed over” to the other side. This lecture course is concerned with their history and analysis of the cultural framework, within which they acted. Among cases we shall discuss will be, on the one hand, Chinese commercial intermediaries (compradores) in foreign employ in Chinese ports, converts to Christianity, and intellectuals who became speakers for the West in China. On the other hand, we shall address Western travellers to China since the days of Marco Polo, Orientalists in the late colonial period and thinkers who placed China at the centre of their writing.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת