חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות חברתיות וכלכליות
  Rural China: Political, Social and Economic Issues  
0687-2431-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר רוזנברג ליאור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

לאורך כל ההיסטוריה הסינית מרבית אוכלוסייתה של סין התגוררה בכפרים. מבחינת השלטון עיקר העניין בהם היה לצורך גביית מיסים והבטחת יציבות חברתית, והקשרים של החברה הכפרית עם החברה העירונית היו מצומצמים. המאה העשרים הביאה עמה שינויים מרחיקי לכת ביחס המדינה לאזוריה הכפריים ולשינויים משמעותיים בחיים הפוליטיים, הכלכליים, והחברתיים של תושביה של סין הכפרית.

מטרתו של קורס זה לדון בסוגיות והתפתחויות פוליטיות, חברתיות, וכלכליות מרכזיות שעיצבו את החיים בסין הכפרית במאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת. בין הסוגיות המרכזיות בהן נעסוק: התפתחות הנרטיב הפוליטי והאינטלקטואלי בסין כלפי הכפרים והאיכרים, תופעת ה TVE’s והשלכותיה, בחירות ודמוקרטיה, שינויים במבנה כלכלת משק הבית הכפרי, תופעת ההגירה לערים והאוכלוסייה הצפה, אורבניזציה ועוד. כפי שנראה חלקן מציבות אתגרים לא פשוטים אתם תצטרך המדינה להתמודד בעשורים הבאים. למידת יכולתה להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו השלכות רבות על חוזקה ומעמדה של סין בעתיד.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

 


 

Course description
“Building the villages” – political, social and economic issues in rural China

Throughout the entire history of China the majority of its population has resided in rural areas. For the rulers, the main concerns in rural life were tax collection and ensuring social stability; and urban-rural relations were very limited. The 20th century has witnessed significant changes in state’s relations with its rural areas and significant changes in the political, social, and economic life in rural China.

The aim of this course is to illuminate some of the most fundamental developments -- political, social and economic – which have molded rural life during the 20th and the first decade of the 21st centuries. Among the issues of concern in this course are: the development course of political and academic discourse around the notion of the
“rural”, the TVE’s and their consequences, elections and democracy, changes in rural households’ economy, rural migration into cities and the “floating” population, urbanization, and more. As we will see, some of these constitute serious challenges for the state to confront in the coming decades. The ability of the state to successfully meeting these challenges will strongly decide China’s strength and status in the future.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת