חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אלות וזהות בהודו המודרנית: דת, חברה פוליטיקה
  Goddesses and Identity in Modern India: Religion, Society, Politics                                  
0687-2424-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הלפרין אהוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהוודות ועד ימינו עשו אלות ההינדואיזם כברת דרך ארוכה. בעוד איזכורן בוודות העתיקות מועט ומשני, נוכחותן בהודו הלכה והתעצמה במהלך ההיסטוריה. בעידן המודרני ובימינו אנו שלובות האלות ההינדואיות בכל מרחבי החיים ומשתתפות בעיצובן של זהויות דתיות, פוליטיות וחברתיות של קהילות ויחידים בהודו ואף מעבר לה. בקורס זה נספר את סיפור גילגולן המודרני של האלות בהודו ונבחן את האופנים השונים בהן הן ארוגות לתוך חייהם של מליונים. לאחר הקדמה היסטורית קצרה נבחן את עלייתה לגדולה של האלה בהארט מטה ("אמא הודו") והשפעתה האדירה על תנועת הלאומיות ההודית. נמשיך בבחינת האופנים השונים בהן הושפעו האלות ההודיות מתהליכי העיור ומעלייתו של מעמד הביניים, ונבדוק כיצד הן עצמן משתתפות בעיצוב דמותם של קבוצות ויחידים בהודו ואף בארצות המערב. נלמד, לדוגמא, על "תירבותן" של אלות פראיות צמאות דם, על עלייתן לגדולה של אלות 'טלביזיוניות', ועל הגירתן של אלות "פמיניסטיות" למערב. נבדוק כיצד שלובים תהליכים אלו בהבניית זהויות דתיות, פוליטיות, מעמדיות ומגדריות בהודו המודרנית ובת זמננו.
נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description
“From the Vedas to the present, Hindu goddesses have traveled a long way. While barely mentioned in the ancient Vedic texts, their presence in India has grown significantly throughout History. In the Modern age and up to our own time, Hindu goddesses have been integrated into all realms of life and participated in shaping the religious and political identities of communities and individuals in India and beyond. This course will tell the story of the Modern avatars of Indian goddesses and look into the various ways in which they are weaved into the lives of millions. After a brief historical introduction we will explore the rise into fame of Bharat Mata (“Mother India”) and her great influence on the Indian national movement. We will then examine how Indian goddesses have been influenced by processes of urbanization and the rise of the Middle Classes and how they themselves participate in shaping the identity of groups and individuals in India, as well as in the West. We will discuss issues such as the taming of wild and bloodthirsty female deities; the rise of “media” goddesses; and the immigration of “feminist” goddesses to the West. We will explore the place of such processes in the construction of religious, political, gender and class identities in Modern and contemporary India.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת