חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה
  Media and Tradition in Japan and Korea  
0687-2411-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1000-1200307 גילמןשיעור ד"ר צרפתי ליאורה רבק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יפן וקוריאה הן מהמדינות המובילות באסיה ובעולם במרוץ לעליונות טכנולוגית אך במקביל הן משקיעות גם מאמצים רבים בשימור תרבותם המסורתית והצגתה במדיה האלקטרונית. מסורת ביפן וקוריאה משמשת כבידור להמונים וכמקדמת זהות לאומית. לאחרונה, האינטרנט הוסיף מימד וירטואלי ליחסי אנוש, לפרסום, ולייצוגים תרבותיים, אך גם הרחיב את אפשרויות הקשר בין אנשים אמיתיים ואת יכולת ההפצה של רעיונות, אינפורמציה, ודעות ביפן ובקוריאה. בתוך החברה רווית הטכנולוגיה של מדינות אלו, מורשת תרבותית מועברת באמצעים חדשניים וסמלים מסורתיים נרתמים למטרות שונות באופן המועצם על ידי המדיה האלקטרונית.
הקורס עוסק באופן בו התרבות המסורתית בארצות אלו מוצגת בכלי התקשורת, בתפקיד שממלא האינטרנט בשימור והפצת המורשת העתיקה שלהן, ובדרך בה היפנים והקוריאנים מסבים מסורות ופולחנים שנהגו לבצע פנים מול פנים, אל ייצוגי טלביזיה וסרטים ואל העולם הווירטואלי. בשיעורים נדון בשימוש בתקשורת לצורך יחסי ציבור של פסטיבלים דתיים, אגודות אומנויות לחימה וקבוצות לשימור מבנים עתיקים, ננתח תכניות מורשת בטלביזיה, אתרי צ'טים, ודפי אינטרנט של שמאניות ונזהה את השימוש בסמלים מסורתיים במסעות פרסום של תיירות פנים, בשיווק מוצרים, ובקמפיינים פוליטיים.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה. 

Course description

Japan and Korea are leading states in Asia and worldwide in the race for technological superiority. At the same time, they dedicate much effort to preserve their traditional culture and represent it in the electronic media. In Japan and Korea tradition serves for mass entertainment and for the creation of a unique national identity. Lately, the internet added a virtual dimension to human relations, to publicity, and to cultural representation, while at the same time broadening the available options for interaction between people, for dissemination of ideas, information, and opinions in Korea and Japan. In the technologically immersed societies of these countries cultural heritage is transmitted through new media. Electronic devices enhance the manner in which traditional symbols are harnessed to various purposes.

 

The course discusses the ways in which traditional culture in Japan and Korea is presented in mass communication, in the role that the internet serves in preservation and dissemination of ancient heritage, and in the ways in which Japanese and Koreans transform traditions and rituals that used to be performed in a direct face-to-face mode into television and film representations and into the virtual world. During classes we will discuss the use of mass media for promotion of religious festivals, associations of martial arts, and groups dedicated to preservation of ancient structures. We will analyze heritage programs in the television, chats, and homepages of shamans. We will also identify the use of traditional symbols in marketing tourism and commodities, and in political campaigns.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת