חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  זהויות אזוריות בסין המודרנית
  Regional Identities in Modern China                                                                  
0687-2189-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200306גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ גמזה מרק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בתוך המארג האנושי העצום המהווה את סין, כיצד תושבי פרובינציות שונות, דוברי דיאלקטים שונים, מגדירים את תרבותם המקומית ואת יחסם למדינה בה הם חיים? מאילו מרכיבים נבנית הזהות ה"קטנה"? מה טיב היחסים בינה לבין הזהות ה"גדולה" ומתי מתעוררות סתירות בין תפיסות ונאמנויות אלה? מעבר לחלוקה המוכרת של סין בין צפון לדרום, בקורס זה נעמוד על הזהויות המורכבות של פרובינציות, ערים ואזורים נבחרים של סין המודרנית.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.
 אין להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השיעור .

Course description

Within the enormous human tapestry that makes up China, how do the residents of different provinces, the speakers of different dialects, define their local culture and relation to the country in which they live? What are the constituent elements of “the small identity”? What relations exist between it and “the large identity”, and when do contradictions between the two loyalties arise? Beyond the familiar division of China to north and south, we shall study the complex identities of selected provinces, cities and regions of modern China.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת