חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין
  To Move Up, You Need to Move Elsewhere: Migration Issues in  
0687-2168-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200280 גילמןשיעור גב' בינה פולק אביטל
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין
 
בשנים האחרונות הפכה ההגירה לתופעה בעלת חשיבות והשפעה כלל עולמית. בסין עצמה ההערכות הן כי מספר האנשים הנמצאים בתנועה מהכפר לעיר עומד על 140-220 מיליון. הקורס יעסוק בהיבטים כלכליים, פוליטיים וחברתיים של הגירה בסין, תוך מתן דגש לקשר שבין הגירה לחלומות, שאיפות וכמיהות של האינדיבידואל, 
Course description
"In order to move up, you need to move elsewhere": migration
 
In recent years, migration has become an important phenomenon which has a major global impact. In China, it is estimated that the number of people who migrate from the villages to the cities is between 140-220 million. The course will address economic, political and social aspects of migration in China, with an emphasis on the relationship between migration and dreams, aspirations and yearnings of the individual.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1