חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עולם העבודה ביפן הגלובאלית
  Labor in Japan  
0687-2166-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1200278 גילמןשיעור ד"ר בייקוביץ אביטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה דן במאפיינים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של עולם העבודה והארגונים העסקיים ביפן בעידן הגלובאלי. תהליכים סוציו-כלכליים הביא לשינויים בהתנהלותם של עסקים וחברות הפועלים בזירה הבינלאומית בכלל, ובשווקי אסיה בפרט. ברמת הארגון, היווצרותן של חברות גלובאליות העלתה דילמות שונות בנוגע לדפוסי ניהול שונים ואסטרטגיות עסקיות בניסיון להגיע לצמיחה כלכלית. ברמת הפרט, השונות התרבותית שנוצרה הביאה לצמיחתם של צוותים רב לאומיים, ושינויים בדפוסי תעסוקה אשר השפיעו על תפיסות של זהות ושייכות בקרב עובדים בחברה היפנית. הקורס יעסוק בניתוח ביקורתי והשוואתי של נושאים אלו, תוך בחינת המתח בין שימור לשינוי לגבי ערכים, תהליכים ומבנים חברתיים, תרבותיים וארגוניים המתקיימים בעולם העבודה העכשווי ביפן.

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

Course description
In the past 2 decades, global changes have been played out with profound social and cultural repercussions for business corporations. These processes were claimed to induce various socio-cultural transitions within Japan's work environment and labor market, influencing inter-organizational working relations as well as individuals' perceptions of organizational identity and commitment towards their workplace. The course discusses the socio-cultural ramifications of these processes for Japan's work context regarding two interrelated aspects: At the organizational level, the emergence of global corporations and multinational corporations brought into light various dilemmas in regards to management ideology, managerial practices and business strategies applied by companies in their strive for economic power and global presence. At the individual level, the cultural diversity produced in multicultural work teams, the emergence of global workers and transitions in work processes hold significant implications for workers' organizational identity in the context of global work places. The course aims to provide vast knowledge of the main aspects characterizing contemporary Japan in the last three decades. Particularly, drawing on comparative and critical perspectives it discusses trends of preservation and change in Japan's main social, cultural and organizational values, processes and structures.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2166-01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית
Labor in Japan
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר בייקוביץ אביטל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת