חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דת ודתיות ביפן המודרנית
  Religion and Religiosity in Modern Japan  
0687-2021-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600317 גילמןשיעור ד"ר אורבוך אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נסקור את ההיסטוריה הדתית של יפן מהמאה ה-19 ועד ימינו.  בפרספקטיבה היסטורית ינסה הקורס לברר את משמעות המושג "שינטו" ואת מהותה של ״דת השינטו״ ביפן כיום.  בין היתר, ייבחן המהפך הדתי בתקופת מייג'י והשלכותיו על חיי הדת ביפן; מעמד הדת בחברה;  יחסי דת ומדינה ביפן המודרנית;   דגש יושם על הבנת תופעת הדתות החדשות;  תנועת החזרה לשורשים ביפן כיום ותופעות חידוש המסורת בקונטקסט הדתי. 

נוכחות חובה. בסוף הקורס תתקיים בחינה.

 

Course description

In this course we will survey the religious history of Japan from the 19th century to the present.  The course will attempt to illuminate the elusive meaning of "Shinto" in historical perspective, and to understand the nature of“Shinto”as a contemporary Japanese religion.  Among the topics to be examined are: the religious transformation of the Meiji Restoration and its impact on Japan's religiosity today; the status of religion in Japanese society; the relationship of State and Religion in modern Japan.  A special emphasis will be put on understanding the phenomenon of New Religions in Japan; we will also look at the movement of "searching for roots" in today's Japan, and on the phenomenon of the revival of traditions in religious contexts.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת