חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ספרות גרמנית במאה העשרים (מאן, רילקה, ברכט ואחרים)
  German Literature in the 20th Century  
0680-3183-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600456 גילמןשיעור פרופ שחר גלילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה דן בתופעת המודרניזם בספרות הגרמנית במחצית הראשונה של המאה העשרים, ומציג כמה מאירועי היסוד של הספרות, האמנות והשירה בתקופה זו: האקספרסיוניזם, דאדא, התיאטרון האפי. בשיעור נקרא מיצירותיהם של תומס מאן, ברטולט ברכט, אלזה לסקר-שילר, ריינר מריה רילקה, גאורג טרקל ואחרים.

מטלה: נוכחות, עבודת בית.

Course description

The class deals with the manifestations of modernism in German literature, poetry and art, presenting a few of the core events in this field, including Thomas Mann's prose, Brecht's theater, the poetry of Lasker-Schueler, Rilke and Trakl, among others.

Requirements: Attendance, final-essay assignment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת