חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  להיות פלסטיני? ספרות, היסטוריה ושאלת הזהות
  To Be a Palestinian? Literature, History and the Question of Identity  
0680-2127-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר מח'ול מנאר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה מתמקד בשאלת הזהות הפלסטינית בישראל מאז 1948, דרך קריאה אינטר-טקסטואלית בספרות. הקורס מציג שיטת דיון ביקורתית ועוסק בקורפוס נבחר ובו יצירות מאת מחמוד דרוויש, ע'סאן כנפאני, כמאל סלאמא, אנטון שמאס ואחרים. הקורס דן גם בשאלות תיאורטיות הנוגעות לזהות ולספרות באופן כללי, וגם לתהליכים היסטוריים ופוליטיים בהקשר הפלסטיני-ישראלי מאז 1948. השיעור מציג באופן מיוחד את סוגיית ה"התפתחות" (אבולוציה) ומצבי הריבוי של הזהות הפלסטינית מתוך קטעים נבחרים בתולדות הרומן הפלסטיני. הקורס מבקש לכן להציע קריאה וניתוח של טקסטים פרי עטם של יוצרים פלסטיניים המהווים גם מצע לשאלות היסטוריות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות חשובות, שעודן מבקשות תשובה.

הקורס אינו דורש ידע מוקדם בערבית

חובות הקורס: קריאה שוטפת. נוכחות והשתתפות.

Course description

This course focuses on the question of Palestinian identity in Israel since 1948, through an inter-textual reading of literature. The course offers a critical discussion and deals with a selected corpus, including works by Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani, Kamal Salameh, Anton Shammas and others. The course also addresses theoretical questions on identity and literature in general, as well as the Palestinian-Israeli history and politics since 1948. We will present the issue of question of the ‘evolution’ and multiplicity of Palestinian identities, therefore the course utilises the literary texts as fertile ground to raise important historical, cultural, social and political questions.

The course does not require proficiency in Arabic.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-2127-01 להיות פלסטיני? ספרות, היסטוריה ושאלת הזהות
To Be a Palestinian? Literature, History and the Question of Identity
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר מח'ול מנאר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת