חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תחנות יסוד בספרות המערב א'
  World Masterpieces  
0680-1305-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200281 גילמןשיעור פרופ כהן אורי
סמ'  ב'1000-1200281 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעקוב אחר תחנות מרכזיות בספרות המערב דרך יצירות המופת שנוכחות עד היום ושהשפיעו על הספרות העולמית. חלק א' של הקורס יעסוק ברובד הבסיסי ביותר של התרבות המערבית, יוון העתיקה, רומי, והמסורת היהודית נוצרית. מטרת הקורס לערוך היכרות עם היצירות עצמן, תוך עמידה על משמעותן העכשוית בזיקה להקשר ההיסטורי, החברתי והתרבותי שלהם.
Course description
The course will provide acquaintance with major literary masterpieces of the Western world. The first part of the course will provide encounters with the very basic classics of the Western tradition from Greece, Rome and the Judeo-Christian tradition.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת