חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  המאבק הציוני להקמת המדינה, 1947-1939
  The Struggle to Establish the State of Israel, 1947-1939  
0677-1341-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1200281 גילמןשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יעסוק בסוגיות פוליטיות וביטחוניות שנכרכו בתהליך ההיסטורי שהוביל להקמת מדינת ישראל. במסגרתו תיבחן השאלה כיצד הצליחו היישוב היהודי והתנועה הציונית להיחלץ ממדיניות הספר הלבן של מאי 1939, להתמודד בתקופת מלחמת העולם השנייה עם שימור תקפות היעד המדיני הציוני וליצור מציאות פוליטית שהובילה לקבלת החלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947. הנושאים שיידונו, בין היתר: הקמת הפלמ"ח, תכנית בילטמור, המצב הכלכלי בארץ ישראל, ה"מרד" של האצ"ל, הסזון, תנועת המרי העברי, הקונגרס הציוני ה-22.

חובות הקורס: נוכחות ובחינה.

Course description

 

The Struggle to Establish the State of Israel, 1939-1947

The events in Palestine during the decade in which WWII and the state of Israel establishing struggle happened, will be the focus of this course. We will examine the question how the Jewish Yishuv and the Zionist movement managed to extricate from the May 1939 White Paper policy and create political reality that leads to the acceptance of the division decision of November 1947 in the UN. The issues will deal with, among others, are: the Palmach establishment, Biltmore plan, Palestine economic situation, Etzel “rebellion”, the Sezon and the United Resistance Movement.

Course duties: participation, exam.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת