חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הקיבוץ: בית ודרך
  The Kibbutz: the Home of the Zionist Revolution  
0677-1292-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600282 גילמןשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור ישרטט את קורות הרעיון והמעשה הקיבוצי לאורך מאה השנים האחרונות. הקיבוץ הוא אחד הרעיונות והמעשים המהפכניים ביותר שנהגו ובוצעו על ידי התנועה הציונית בארץ ישראל ובמדינת ישראל. ייבחנו הרעיונות, העקרונות, הערכים, המערכות הארגוניות והמסגרות הפוליטיות של הקיבוץ ושל התנועות הקיבוציות, לגופם ותוך עיון בשיג ושיח שלהם עם החברה הישראלית. הסמינר יתמקד בחלומות, בהצלחות, בכישלונות ובשאיפות של בודדים וקבוצות בחיים הקיבוצים, בעזרת טקסטים בני הזמן.

חובות הקורס: נוכחות ובחינה.

Course description

 

The Kibbutz: The Home of the Zionist Revolution

The Kibbutz is one of the most revolutionary utopian ideas carried out by the Zionist movement in Palestine and Israel. During the course we will look at the ideas, principles, values, organizational and political systems of the Kibbutz and the Kibbutz movements, on their own and through checking their contact with the Israeli society. The seminar will focus on the dreams, successes, failures and aspirations of people as well as groups leaving in the Kibbutz, using relevant texts.

Course duties: participation, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת