חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה
  Jews and Christians Writing: Intro.to the Literary Sources of Late Antiquity  
0677-1284-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200205 רוזנברגשיעור ד"ר מוניקנדם יפעת חיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במאות הראשונות לספירה, תחת השלטון הרומי ולצד התרבות ההלניסטית, התפתחו זו לצד זו היהדות הרבנית והנצרות, ואיתן התפתחו ספרות חז"ל והספרות הנוצרית. בקורס זה נסקור את המקורות הראשוניים המשמשים את חוקרי שלהי העת העתיקה, ממקורות חז"ל, החוק הרומי והספרות הרומית וההלניסטית, דרך הספרות הנוצרית המתפתחת וכתבי אבות הכנסיה. נדון בסוגיות של סוגה, עריכה, ותוכן, כמו גם בקשרים ובהבדלים ביניהם, ונעסוק באופן בו ניתן להשתמש במקורות אלה כמקורות הסטוריים.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה 

Course description

Jews and Christians Writing: Introduction to the literary Sources of Late Antiquity

In the first centuries of the Common Era, under Roman rule, rabbinic Judaism and early Christianity evolved, and with them developed the rabbinic and Christian literature. In this course we will survey the primary sources that are used in the study of late antiquity, from rabbinic literature through Roman law and Greco-Roman literature, to the evolving Christian corpus. We will discuss questions of genre, editing and content, as well as the relation and differences between these corpora, and will discuss their use as historical sources.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת