חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לברית החדשה
  Introduction to the New Testament  
0677-1283-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600280 גילמןשיעור ד"ר מוניקנדם יפעת חיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במאה הראשונה לספירה, הופיע ישו, יהודי גלילי, על בימת ההסטוריה. חייו ומשנתו תוארו באוונגליונים, הפצת תורתו לאחר מותו תוארה במעשי השליחים, אגרותיו של שאול התרסי, הוא פאולוס, ואגרות נוספות המיוחסות לפאולוס מפרטות את האמונה בו, וחזון יוחנן מתאר את אחרית הימים, כולם כונסו יחד בברית החדשה ושימשו כבסיס לנצרות החל משלביה הראשונים. בקורס זה נסקור את החיבורים השונים, את תהליך התגבשותה של הברית החדשה כקנון ואת היחסים בין חיבורים אלה לחיבורים מקבילים. נדון ברקע ההסטורי והתיאולוגי לסוגיות שונות בברית החדשה וביחס בין הברית החדשה לברית הישנה ולספרות קומרן מחד, ובין הברית החדשה לספרות הלניסטית ורומית מאידך.

הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה.

לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה 

Course description

Introduction to the New Testament

The first century of the Common Era introduced Jesus, a Galilean Jew. His life and teachings are described in the gospels, the spread of his teaching is described in the Acts of the Apostles, and together with epistles of Paul, epistles attributed to Paul, and Revelation, they compose the New Testament, the basis of the rising Christian religion. In this course we will survey the different compositions, the process of the formation and canonization of the New Testament, and the relation between these compositions and parallel compositions of the era. We will discuss the historical and theological background of different issues in the New Testament and the relation of the New Testament to the Old Testament and Qumran Literature on the one hand, and to Hellenistic and Roman literature on the other.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת