חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  היישוב היהודי בימי המרד הערבי, 1939-1936
  The ?yishuv??s Security System: Disputes and Conflicts  
0677-1281-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200282 גילמןשיעור פרופ חזן מאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס יוצגו קווי המתאר של העימות בין השותפים למשולש הארצישראלי – בריטים, ערבים ויהודים – במהלך שנות המרד הערבי. במסגרתו נבחן את המחלוקות בסוגיות "הבלגה או תגובה", טיבה הפוליטי של המציאות האלימה השוררת בארץ ישראל והתכנית לחלוקת הארץ, וזאת על רקע התהפוכות במדיניות הבריטית. הדיונים יתבססו על פרוטוקולים, תעודות ועיתונות התקופה. במוקד השיעור תעמוד דילמת השימוש בכוח כאמצעי להשגת רגיעה ולקידום יעדים מדיניים, והתמורה בהבנת חיוניותו של השימוש הכוח בחברה היישובית.

חובות הקורס: נוכחות, בחינה.

Course description

 

The Yishuv and the Arab Revolt, 1936-1939

The course objective is to outline in detail the contours of the conflict between the three partners in the Palestine Triangle – British, Arabs and Jews – during the Arab Revolt. We will analyze the differences on issues such as “Self Restraint or Reaction”, the political nature of the violent reality that prevailed in Palestine and the Peel Commission Report. Discussions will be based on an analysis of protocols, documents and newspapers of the period. At the center of study will be the dilemma of using force as a mean to calm and promote political goals.

Course duties: participation, exam.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת