חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית
  Constructing Identity: The Zionist Press                                                             
0677-1278-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200002רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר יונה רונה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

כיצד נוצרה הזהות הציונית ואיזה תפקיד מילאה העיתונות ביצירתו של "ציבור" ציוני? הקורס בוחן את תולדות העיתונות הציונית מראשיתה ועד השואה. נפתח בצמיחתה של העיתונות העברית באירופה ובארץ ישראל במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, וכיצד היא השפיעה על התעוררות הלאומית היהודית. נסקור את העיתונות הציונית בימי חיבת ציון והקמת התנועה הציונית על ידי בנימין זאב הרצל בשנת 1897, ונכיר את הדגמים החדשים שייבאו הצעיר הרדיקלי אליעזר בן יהודה מצרפת לירושלים ואת תפיסתו של הרצל כעיתונאי בכיר בווינה, מול זו של אחד העם. נבחן את שאלת הלשון, עברית מול שפות יהודיות ושפות לא יהודיות, בהן יידיש, לדינו, ערבית, תורכית, רוסית, גרמנית, פולנית, צרפתית ועוד. כיצד השפיעה צמיחתה של עיתונות יהודית ביידיש ובלדינו על הניסיונות ליצור תקשורת המונים ציונית, ומה היה מעמדן של שפות לועזיות בתנועה שתומכיה היו פזורים בארצות שונות? לבסוף נמקד את מבטנו בארץ ישראל, בעיתונים הבולטים בישוב בתקופת המנדט הבריטי, המפלגות והאידאולוגיות אותן הם קידמו: שמאל וימין, בורגנים ופועלים, ילידים ועולים, אשכנזים וספרדים.

התלמידים יתרגלו כיצד לאתר מקורות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" לצורך כתיבת עבודות.

מטלה סופית: עבודה קצרה המבוססת על ניתוח קטעי עיתונות מהתקופה.

 

.

Course description

Constructing Identity: The Zionist Press

How was the Zionist identity created and what role did journalism play in the creation of a Zionist public sphere? The course examines the Zionist press from its inception until the Holocaust. Discussed themes include: the rise of Hebrew press in east Europe and the Land of Israel and its impact on the Jewish national revival; the early Hibat Zion days and the creation of the Zionist Organization by Herzl in 1897; radicals revolutionaries vs. moderate reformers; competing Jewish and non-Jewish languages; the rise of mass media; journalism and politics in the Yishuv between right and left, bourgeois and working class, natives and immigrants, Ashkenazi and Sephardi.

During the course students will exercise the use of Historical Jewish Press, and how to research use sources from the press in the website and libraries.

Requirements: Short final paper based on contemporary periodicals

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת