חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות 2017-1654
  The Jews in America: History, Society and Culture, 1654-2017  
0677-1229-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400220 גילמןשיעור ד"ר אורי סקוט
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
באמצעות הרצאות, קריאת מאמרים ודיון במקורות יעקוב הקורס אחר ההיסטוריה, התרבות והחברה היהודית בארה"ב, מהקהילות הראשונות עד ימינו.  נוסף לעיסוק בשינויים חברתיים, דתיים ותרבותיים בקרב יהודי אמריקה, נבדוק גם את נקודות המפגש בין התרבות היהודית והתרבות האמריקאית, חוויותיהם של יהודי אמריקה לעומת קבוצות מיעוט אחרות ושאלות רבות נוספות.
חובות הקורס: השתתפות פעילה  כולל  הגשת תרגילים.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: עבודת בית
Course description
 
American Jewry, 1654-2016: History, Society and Culture
This class will use lectures, reading materials and primary sources to examine the history, society and culture of Jews in the United States from the earliest communities to the present day.  In addition to discussion on social, religious and cultural developments among Jews, the course will also highlight points of intersection between Jewish and American cultures, the experience of Jews in relations to other minority groups and other questions.
Requirements: Active participation (including regular attendance), reading assignments, take home exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1