חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1881 - 1917
  The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine  
0677-1147-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1200282 גילמןשיעור פרופ חזן מאיר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק בהתמודדות בין "היישוב הישן" לבין "היישוב החדש" בארץ ישראל בשלהי שנות שלטונה של האימפריה העות'מאנית, וזאת על רקע הופעתה והתחזקותה של הציונות כתנועה לאומית מרכזית בעם היהודי. במסגרת השיעור נעמוד על העליות הראשונה והשנייה – מאפייניהן והעימות ביניהן, ננתח את תפקיד הפילנטרופיה במציאות הארצישראלית, נסקור את הופעת הרצל ויחסו כלפי היישוב המתרקם בארץ, נתאר את היווצרותו של מחנה הפועלים כגורם בעל משקל בחברה היישובית ונבחן את ראשית היווצרותו של "הבית הלאומי" כמושג פוליטי מוכר.
חובות הקורס: נוכחות חובה בשיעורים, קריאת טקסטים ובחינה.
Course description
The Zionist Movement and the Jewish Yishuv in Palestine, 1881-1917
The course will deal with the competition between the “Old Yishuv” (Jewish settlement) and “New Yishuv” in Palestine at the end of Ottoman rule, when Zionism emerged as a major national movement among the Jews in Palestine. As part of the course we will learn about the characteristics of the First and Second Aliyah and the confrontation between these two waves of Jewish immigration. We will examine the attitudes of the “Hibbat Zion” movement, Herzl and the Zionist movement toward Jewish settlement in Palestine; analyze Baron Edmond de Rothschild’s philanthropic activities in Palestine and describe the construction of the the labor sector as a factor in Yishuv society.
Course requirements: participation, exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1