חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בונים אומה
  Nation Building  
0677-1139-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600281 גילמןשיעור ד"ר רוזין אורית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לבחון את תהליכי בניין האומה שהתרחשו בחברה היישובית ובחברה הישראלית בראשית ימי המדינה  בשדות מגוונים: מהמאבק על הקניית השפה העברית ועד עיצובו של האדם החדש; מהנחלתם של הרגלי היגיינה ועד עיצוב הילדות;  מבנייתם הפיסית של יישובים ועד שאלות של עיצוב ארכיטקטוני והתגבשותו של היחס למרחב. נבחן את בניין האומה בישראל תוך השוואה והידרשות לדפוסי התנהלות של חברות אחרות באותה תקופה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
מטלה סופית - מבחן
Course description
Building a Hebrew Nation
The purpose of this course is to portray the magnitude and quality of the nation-building process which led to the creation of the Israeli society from its inception in the late 19th century to the mid-1950s. Various fields will be discussed: from speaking Hebrew to the construction of the new man and woman; from the evolution and inculcation of Hygiene practices to the role of sports; from the construction of new Hebrew settlements to the emotional relationship with the landscape and architectural design. The Israeli case will be explored while compared to other societies during the same time-frame.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1