חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ישראל בעשור הראשון
  Israel: The First Decade  
0677-1111-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-1800305 גילמןשיעור ד"ר רוזין אורית
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס משמש מבוא ראשוני להכרת ההיסטוריה של מדינת ישראל בעשור הראשון. בקורס יידונו הקשיים והאתגרים שהציב המעבר מדפוסי הארגון והחברה היישוביים אל מוסדות המדינה משזו קמה. כן יוצגו בקורס בעיות היסוד שעמן התמודדו המדינה והחברה והפתרונות לבעיות אלה, שבאו לידי ביטוי במדיניות הממשלה בתחומי העשייה המרכזיים: מביטחון ומדיניות חוץ, דרך כלכלה פוליטיקה והתיישבות.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
מטלה סופית: מבחן אמריקאי
Course description

Israel: The first decade – Introductory course
In its first decade, Israel's history was dominated by dramatic events. The 1948 war yielded both an Israeli military victory and a massive and yet unresolved Palestinian refugee problem – security issues were still a major concern long after the war had ended. Mass immigration reshaped the land. Logistical, political, and social challenges had to be met while the new nation was being built. Time and great effort were dedicated to the establishment of state institutions according to the ideology of mamlakhtiyut, or statism. This course traces the impact of Israel's major security, political and economic struggles on the shaping of Israeli society.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1