חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היישוב היהודי בבבל מראשית הכיבוש המוסלמי עד נפילת בגדאד 1258
  The Jewish Population in Babylonia From the Muslim Conquest  
0677-1093-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600104 רוזנברגשיעור פרופ ארדר יורם
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הכיבוש המוסלמי חיסל את האימפריה הפרסית הסאסנית ששלטה בבבל ובפרס. עם הכיבוש המוסלמי נפתחת בבבל תקופת הגאונים בהיסטוריה היהודית. הבולט מבין גאוני בבל היה ללא ספק סעדיה גאון, שבחשיבותו נדון. במסגרת שיעור זה יעלו הנושאים הבאים: תולדות הישיבות, תולדות ראשות הגולה, השפעת התרבות היהודית על האסלאם והשפעת התרבות המוסלמית על היהדות. צמיחת התנועה הקראית בבבל ובפרס.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שרות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description
Shiur:The Jewish Population in Babylonia from the Muslim Conquest until the Fall of the Abbasid Chaliphate (638-1258)
The Muslim conquest destroyed the Persian Sasanid Empire that had ruled Persia and Babylonia. Under the Persians a very important Jewish center had existed. The Babylonian Talmud is a witness for its importance. The Muslim conquest opened a new area in the Jewish history in Babylonia, the Gaonate period. The most important Gaon was Saadia Gaon, and we shall discuss his importance. In this lesson we shall study the history of the yeshivot, the history of the exilarch, the rivalry between Palestine and Babylonia, the Karaite movement that was created at that time, and the cultural influence of Islam on Judaism.
Test in the end of the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1