חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
  The Jewish Population in Palestine in the 1st Islamic Period  
0677-1090-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600280 גילמןשיעור פרופ ארדר יורם
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כאשר כבשו המוסלמים את ארץ ישראל מצאו בארץ יישבו יהודי חזק למדי, שהנהגתו בטבריה אף שימשה מרכז לקהילות רבות בתפוצות. עם הכיבוש המוסלמי נפתחת בהיסטוריה היהודית תקופת הגאונים. במסגרת השיעור נלמד את נושאים הבאים: תולדות ההנהגה היהודית בארץ ישראל שבראשה עמדה הישיבה. חידוש היישוב היהודי בירושלים. השפעת היהדות על קדושת ירושלים באסלאם. ההתיישבות הקראית בארץ ישראל. השפעת חילופי השלטון המוסלמי על היישוב היהודי בארץ ישראל. ירידת כוחו של היישוב היהודי ערב הופעת הצלבנים. המקור העיקרי הוא תעודות מהגניזה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שרות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description

Shiur: The Jewish Population in Palestine in the First Islamic Period (634-1099)

 

The Muslim found in Palestine a relatively strong Jewish community. Its leadership-the Yeshiva- was then In Tiberias and served also as a center to many Jewish communities in the Diaspora. The Muslin conquest opened a new period in Jewish History: the Gaonate period. We shall study about the history of the Jewish leadership in Palestine, the renewal of the Jewish community in Jerusalem, the influence of Judaism on the holiness of Jerusalem in Islam, the Karaite settlement in Palestine , how the changing of power in Islam influenced the history of the Jewish population in the country. The main source for information is the Cairo Geniza.

 

Test in the end of the semester.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1