חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים - ב' (ממסע הצלב הראשון וע
  Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ag  
0677-1062-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1200002 רוזנברגשיעור פרופ גולדין שמחה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 12 – 14, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נכיר את אורחות החיים של היהודים באזורים אלה, את הדרך בה התמודדו עם סביבתם הנוצרית המתחרה בהם, נתעכב על המאמץ החינוכי תחרותי של היהדות בגולה עם הנצרות המנצחת. נעמוד על תהליך התפתחות הקהילות ופיתוח כלים כדי להתמודד עם המציאות התובענית, נחקור את החברה היהודית בנושאי פנים כמו יחס לילדים, מעמד הנשים ועוד. נבדוק סוגיות מרכזיות בחיי יהודים אלה כמו: עלילות דם, שרפת התלמוד בפריז וגירוש היהודים מאירופה. נרחיב בנושא חיי התרבות ויצירות התרבות היהודיות בתקופה זו: תפילות, פרשנות המקרא, הפיוט, הרחבת ההלכה והתאמתה למציאות הסובבת, כתיבת ההיסטוריה היהודית ועוד.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description
 
Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (from the First Crusade until the Black Death (1400)
A Study of Jewish history in Christian Europe from the 12th to the 14th centuries, in Medieval Northern France, England and Germany.  We will get to know the lifestyle of the Jews living in these areas, and the way in which they coped with the Christian environment that presented them with a constant threat. We will spend some time understanding the educational effort made by Diaspora Jewry to complete with a Christianity that appeared to be winning on all fronts. We will examine the process of development of the communities and the development of methods of coping with a reality that was extremely demanding. We will investigate the internal relationships within Jewish society such as the attitude to children, the status of women, and so forth. We shall also look at some of the central issues relating to Jewish life during this period: the blood libels, the burning of the Talmud in Paris and the expulsion of the Jews from Northern France, England and Germany. We will expand our examination to include Jewish cultural life and creativity during the period: prayers, commentaries on the Bible, liturgical poems, the expansion of Jewish Law and its adaptation to the realities of the environment, the writing of Jewish history and so forth.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1