חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב - א' (עד מסע הצלב הראשון)
  Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)  
0677-1061-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1200001 רוזנברגשיעור פרופ גולדין שמחה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

          לימוד תולדות היהודים באירופה הנוצרית בין המאות 10 – 12, באזורים של צפון – צרפת, אנגליה וגרמניה של ימי הביניים. נעמוד בהרחבה על הרקע התיאולוגי של היהדות בגולה ושל הנצרות במאות הראשונות לספירה. נעמוד על תהליך הגירת היהודים לצפון- צרפת, גרמניה ואנגליה, על הקמת הקהילות היהודיות בארצות אלה ועל דרכי הפרנסה היהודית. נרחיב הדיבור על המאה ה- 11, ההתפתחויות התרבותיות בעולם היהודי ובעולם הנוצרי, ועל שיאה של המאה: מסע הצלב הראשון לארץ ישראל (1095 – 1099) והפגיעה ביהודי גרמניה בשנת תתנ"ו.

הנוכחות בשיעורים היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.

המטלה הסופית: בחינה

Course description

Jewish Communities within Christian Society in the Middle Ages (up to 1096)

This course will provide a study of Jewish history in Christian Europe from the 10th to the 12th centuries, in medieval northern France, England and Germany. We will extensively examine the theological background of Diaspora Jewry and Christianity in the first centuries of the Common Era; the Jewish migration to northern France, Germany and England; the establishment of Jewish communities in these areas; and the ways in which the Jewish population earned its livelihood.  We will expand our examination in the 11th century, investigating the cultural developments in both the Jewish and Christian worlds that reached a climax at the end of the century with the First Crusade to the Holy Land and the havoc wrought on German Jewry in 1096.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת